Mokollen, Midtås og Mølleråsen.

Publisert av: Sandefjord Turistforening 
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  6,1 km
  1 time, 30 minutter
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Mar - des

Turen starter ved Sandefjord Turistforening, Matrosgata 6, som holder til i et av vestfolds eldste hus oppført år 1668.

Hele turen følger en merket rute med skilt, se skilt med pil som henger på lyktstolper.

Alle opplysninger som her er nevnt er hentet fra kartet "Sandefjords Bynære turer" som kan kjøpes i Turistforeningen sitt tursenter i Matrosgata 6. 

Denne turen kan gås til og med desember, dersom det ikke er for mye snø.

Litt historie om lokale steder:

Byparken: Før bybrannen år 1900 lå en liten plass her kalt Kjærlighetstorvet. Ideen om en park ble tidlig foreslått og pengeinnsamling satt i gang 1901. Innvielsen av Musikkpaviliong gitt av skipsreder Nielsen-Alonso i 1918. Har hatt forskjellig utforming. Natt til 17. mai 1950 ble "Mor og Barn" av Arne Durban satt opp her.

Sandefjord Kirke: Vigslet fra 23. okt 1903 - den gamle trekirken fra 1872 brant mars 1900. Arkitekt Carl Chr. August Michalsen.

Sukkertoppen: Gjenstående del av fjell som ble skutt bort da jernbanen ble bygget i 1881.

Åsly: Husmanssplassen Øvre Brekka lå her - A.C. Olsen en driftlig reder og hvalfanger bygde opp sin eiendom her i 1930 åra - rester av parkanlegg er synlig.

 Vannforsyning til husene som lå for høyt for Goksjøvann, privat dam i Mokollvn 12

Mokollen: Tidligere militært anlegg i fjell. Det første anlagt i forbindelse med union-stridighetene med Sverige 1895 - 1905. Grunnmur merket 1902 er synlig ved Nordre Batteri. Tykserne hadde omfattende anlegg her. I dag er det en av byens flotteste utsiktspunkt.

Glassmesterløkka: Glassmester Andersen stilte ei løkke til rådighet for friluftsmøter og stevner. Her ble det dansa etter grammofon eller tekkspill, fram til krigen. I disse dager er dette barnehagens tumleplass.

Midtås bassenget: Basseng og trykktank for Goksjøvann til Sandar og Sandefjords befolkning - og nedlagt da vi ble koblet til Farrisvann på 1968. Selve tanken ble bygget 1961 - planen om bygge tank nummer to ble aldri realisert. Vi kan anbefale å lese historie om Interkommunale vannverk:https://vestfoldvann.no/wp-content/uploads/2016/08/Historie-VIV.pdf

Ridebane: for Anders Jahres familie og venner.

Midtås: Anders Jahres eiendom bygget år 1993. Arkitekt Arnstein Arneberg tegnet ikke bare huset men også alle smijernsdetaljer. Stedet ble kjøpt og gjort til en stiftelse av Sandefjord kommune. Vestfold fylkeskommune og A.J.H.S. som åpnet hus og parken for publikum 23. juni 2007. En paviljon for Knut Steens kunst tegnet av arkitekt Svein Lund ble åpnet 2008. Det siste som har skjedd er at Midtås har inngått som et av de Historiske Hotell.

Vi vil også nevne den flotte skulpturpavilijongen som står på Midtåsen. Her vil du se de flotte skulpturene til Knut Dag Steen (født 19. november 1924 i Oslo, død 22. september 2011) laget i hvit marmor. Det er sammen kunstneren som har laget byens kjente Hvalfangstmonumentet (år 1955 -1960)

Mølleråsen: Vindmølla "Prøven" ble bygget ca 1830- og brant i 1869. Møllerens hus som ble bygget samtidig med vindmølla var et kjent landemerke som ble revet i februar 1969. Grunnmurer er synlige, også noen hagevekster. Skulpturern Fugl Fønix av Nils Aas - var en gave fra Odd Gleditsch, 1971.

Pyntestuen: Husmannsplass fram til 1854 - ble revet av skipsreder A.F. Klaveness som bygde en stor villa der. Denne ble revet år 1985 for å gi plass til "Stiftelsen Pyntestuen" bolig anlegg.

Sandar: Bygd som ny prestegård år 1848 av prest Peder Castberg for også å kunne ta i mot gjester ved Kurbadet. Overtatt av Sandar kommune år 1932, var Herredshus til 1975 da den virksomheten ble flyttet til Rådhuset.

Sandar Kirke: Lafta trekirke vigslet av Prost Andreas Skjelven 15. august 19792 bekostet av Grev Christian Ahlefeldt - kalt "Fredriks Kirke" etter kongen - 1. januar 1838 ble kirken overført til sognets almue og år 1868 fikk tårnet sin nåværende form.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Starter fra Sandefjords Turistforening tursenter i Matrosgata 6 - 3201 Sandefjord

Annonse