Nesbyen Rundt

Publisert av: Nesbyen turistkontor
Annonse

Om turen

Etter fossejuvene ved museet renner elva «Rukkedøla» rolig gjennom sentrum av Nesbyen og ut i Hallingdalselva.
Elva vil du krysse tre ganger i løpet av runden. Det er mye flott natur å se under runden. Selv om man går sentralt, føles det ikke alltid sånn. På runden møter man på flere av Ottofigurene. Brosjyre med nøkkelinformasjon om husene, vandrekart for Ottofigurene får man gratis på turistkontoret og museet.

Vi starter ved Hajembrua i sentrum, ved Muldyret. Man følger så Alfarvegen N 200 meter, ta av til høyre ned Steinmoguto. Følg veien nedover 300 meter, så tar man grusveien inn til høyre og følger den ned til brua. Kryss elven og følg stien langs Rukkedøla og rundt Markedsplassen til man kommer til et boligområde. Ta så opp til venstre til hovedveien, deretter gangveg til høyre. Følg veien 100 meter til du må krysse Rukkedalsvegen over gangfelt. Følg den lille vegen rett fram og kryss parkeringsplassen foran Rimi og Shell-stasjonen.
På venstre side ved det gamle huset på andre siden av plassen, går det en sti. Følg stien rundt jordet og passer skigard på begge sider. Når du kommer tilbake på veien, følger du den 400 meter til du skal inn på Indre Torg i Nesbyen. Kryss Indre Torg forbi den store brekjesteinen og gå oppover mot Gamle Nes. Følg den idylliske veien til Sorenskrivergården, så til høyre til Møllevegen. På enden av grusvegen tar man opp til venstre mot Hallingdal Museum. I Møllevegen ser du Hallingdals første fortau, eller trottoir, som de yndet å kalle det den gangen. Her bodde prest, sorenskriver og lensmann, og her kom også Hallingdals første butikk. Følg Møllevegen rett frem 400 meter til du er tilbake til museet. Langs denne veien møter man på flere av Ottofigurene, «Oskar Skaret og Svinta». Når man kommer opp til museet krysser man brua over Rukkedøla. Så følger man stien på nordsiden nedover langs med Rukkedøla, her vil man møte på enda en Ottofigur, «Mislykka». Etter man har fulgt stien vil man komme tilbake til Hajembrua og startpunktet. God tur!

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Parker bilen i Nesbyen Sentrum. Gå til Hajembrua ved flomsikringsparken.
Annonse