Kyststien/Kvalen Fyr

Publisert av: Haugesund Turistforening 
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  2,3 km
  1 time
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året

Familievennlig tur som går langs sjøkanten på god gruslagt sti/veg. Ved parkeringsplassen står grensebauta fra 1910 (tidligere Skåre kommune) på kanten mot Rekavik. Opp første bakke får vi flott utsikt mot Tonjer fyr. Her er det satt ut bord, slik at en kan nyte utsikten over havområdet Sletta. Her er det funnet rester etter steinaldergraver. På neste topp er der også rasteplass med utsikt over Gardsvik. Ved stidelet som viser 1,3 km til Kvalen Fyr, er det et skar som går ned til sjøen. Under sildefisket i 1849 ble dette skaret brukt til å frakte døde til kolerakirkegården som ble anlagt like ved stien (ikke lenger synlig). Plasseringen av kolerakirkegården på Gard forteller en god del om hvor fryktet sykdommen var. De døde ble gravlagt så nær havet som mulig, på betryggende avstand fra bebyggelsen som siden skulle bli Haugesund. Videre kommer en nå til innmarka til gården Steinsnes. Det er et stidele her som går opp til Haraldshaugen, Norges nasjonalmonument. Vi går forbi to naust med Vesteholmen rett utenfor. Her er det satt ut villsau for å holde kulturlandskapet fint. Stien fortsetter opp på ryggen mot Kvalsvik. Midt på ryggen er det satt opp et skilt som viser at det er 0,4 km til Kvalen Fyr. Skiltet har ingen gradering, idet den gruslagte stien til fyret slutter her. Går en videre ut til fyret må en ta hensyn til dønningene som bryter inn over svaberget. Kvalen Fyr ble bygget i 1890 og elektrifisert i 1970. Fyret ble også utstyrt med Nautofon (tåkesignal) som ble nedlagt i 1977. Området her blir også kalt Arendal etter at hurtigruten MS Arendal gikk på land og lagde et stort hvitt merke i fjellet nedenfor fyret. En kan gå samme veg tilbake, nå med utsikt innover byen og fjellene i øst.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Parkering ved Killingøymoloen
Annonse