Til ville Svartdalen og milde Spinneren

Legg til huskeliste
Annonse
  • Enkel fottur
  • 10,4 km
  • 5 t
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 424 høydemeter totalt
  • Sesong: Apr - nov

Bli med til fredet eventyrskog i Østmarka. Vei og blåmerket sti fra Skullerudstua mot Østmarkskapellet. Ta av sørover Rundvannsås og følg en av de mest særpregede stiene i Marka ned mot Sølvdobla. Nordøstover til veiens ende, derfra blåmerket sti mot Smørholet. Halvveis mellom veien og Smørholdet går det en flott, umerka sti opp på ryggen av Spinneren, med gammel, åpen furuskog, myrer og spennende søkk. På toppen er det varde og en flott bauta. Følg stien videre sørover til kraftledningen, videre på stien under ledningen østover forbi blåmerka sti til enden av skogsbilvei. Fortsett nordover på østsiden av Torsmosan til ny blåmerka sti. På nordsiden av myra finner du inngangen til Svartdalen. Her møter du Østmarka på sitt beste. En vill kløft med høye berg på begge sider, grovvokst skog, fløyelsmyke mosetepper og dåmen av store skoger. I hellinga ned mot sør-Elvåga er det fine rasteplasser, det samme er det på odden som stikker ut sørfra i vannet, der noen av Østmarkas største furuer nå har fått en fredet plett. Hjem igjen: Samme vei, men med et helt annet inntrykk av skog og landskap.

Husk at Søndre Elvåga er drikkevannskilde. Sjekk ut lokale regler før du slår deg ned i næreten av vannet.

Adkomst med egen bil

Buss eller T-bane til Skullerud
Annonse