Vassfarstien, gjennom Nes Østmark (Gol til Vassfaret)

Annonse

Om turen

Den nordlige delen: Fra parkering/rasteplass ved Langevatn følger du skiltingen (skilt med rød T) nordover til Buvasstølan, gjennom "Eventyrskogen" 2,5 km. Gjennom Buvasstølan på grusvei mot Valdreslie, med unntak av stien (snarvei) over Høgelihovda. Videre sti til Nystølen og Bekkjeset, og stien går videre inn i Gol. Like etter Bekkjeset før vannet Røggin ligger DNT hytta Røggjen hvor du kan overnatte. Sørlig del: Vassfarstien går også sørover fra Langevatn, da følger du Vassfarveien forbi Bjørnalie og forbi veikrysset mot Løken (< 1 km). Ta av i første veiskjæring etter hytter på høyre side (skilt). Du følger der en god sti østover ca. 1 km og over smal gangbro som krysser Grunntjernsbekken. Ta deretter rett sørover (se skilt) til gammel bro ved Løken. Grusvei ned til Strøstjern. Her må to bekker krysses, med vading (broer planlegges bygget). Så traktorvei og fin grasbakke over Tjernsvollen, en gammel boplass. Videre delvis fin grusvei og delvis gammel traktorvei langs østsiden av Strøen. Her står fine gamle furuer og du har utsikt utover Strøen på enkelte partier. Siste stykket på egen bomvei (høyre) fram til Fønhuskoia. Fønhuskoia er ubetjent DNT-hytte, med mulighet for forhåndsbooking (se lenke). Ruta er en gjennomgående sti fra Golsfjellet til Vassfaret som ryddes/merkes/skiltes av etter initiativ fra DNT Drammen og Omegn av Buvasstølan sti- og løypelag og Nes Østmark sti-&løypeforening

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Fra Nesbyen, østsiden, følg Vassfarveien (bomvei ) til Langevatn. Det er ny p-plass med rasteplass (to sittegrupper) ved østenden av vatnet. Her kommer de merkete stiene i området forbi.

Annonse