Vassfarstien, gjennom Nes Østmark (Gol til Vassfaret)

Legg til huskeliste
Annonse

Den nordlige delen: Fra parkering/rasteplass ved Langevatn følger du skiltingen (skilt med rød T) nordover til Buvasstølan, gjennom "Eventyrskogen" 2,5 km. Gjennom Buvasstølan på grusvei mot Valdreslie, med unntak av stien (snarvei) over Høgelihovda. Videre sti til Nystølen og Bekkjeset, og stien går videre inn i Gol. Like etter Bekkjeset før va...

Adkomst med egen bil

Fra Nesbyen, østsiden, følg Vassfarveien (bomvei ) til Langevatn. Det er ny p-plass med rasteplass (to sittegrupper) ved østenden av vatnet. Her kommer de merkete stiene i området forbi.

Annonse