Fottur fra Gjerdalen til Linnajavrre og svenskegrensen.

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  17,8 km
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Jul - sep
Du må ta deg opp Gjerdalen fra kryss ved E6 like ved Kobbvatn Camping og ca 2 mil oppover dalen. Her kan en sette kjøretøy på avkjørsler ca 2-300 meter nedenfor bom ved Reinoksvatnet. Herfra starter merket led østover forbi de flotte vatnene Jierddajavrre og Juoksajavrre mot Linnajavrre . Her er det vanligst å gå på nordsiden av vatnene som har fin fisk, men noe vanskelig å få. Stien har lange flatet partier med bratte stigninger inn i mellom. Du finner rester av reigjerder ved Jierddajavrre.
Over høyden ved Linna-aksla går du over lange nord-sydgående bergrygger. Den merka ruta går ned til et båtnaust som Hamarøy Jeger og Fiskerforening eier sammen med Stadskraft. Skal du videre innover, tar du av fra denne stien når du kommer over aksla og får utsyn mot østenden av Linnajavrre.
Herfra finner du stadig spor av gammel sti, (varding) som ikke er sammenhengende så du må følge kart og terreng. Elva fra Kvitbergvatnet kan i regnfulle tider være vanskelig å komme over, men det er gående på begge sider av vatnene.
Ved østsiden av Kvitbergvatnet er det en heller for overnatting - den er merket med en lang stein som er reist på toppen av helleren. Like østom her passerer du vannskillet, og du kommer fra et noe steinet terreng til en slak frodig dal som faller østover mot Sverige. Her er et rikt planteliv med arter som er sjeldne lenger vest i granittfjellet. Her kan du ta deg fram i alle retninger. Du kan fortsette langs sjøene Njåmeljaurre og Sallohaure. Øst for Sallohaure kommer du i kontakt med Kungsleden som fører ned mot Akkajaure eller sørover til Sulitjelma. Du kan også ta sørover fra Njåmmeljaure og gå over til Arajaure og Vastenjaure, eller vandre nordover mot Tysfjorden og Hellemobotn. Her er det bare å velge.
OBS. Veien opp Gjerdalen er sperret i tiden

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Kjøretøy opp gGjerdalen fra E6. Se tekst.
OBS. Veien opp Gjerdalen er sperret i tiden 15. okt. til 15. juli.
Annonse

Publisert av