Harestua. Rundtur om Fjellsjøen.

Publisert av: DNT Hadeland, Harestua stilag 
Annonse

Om turen

Start fra Harestua stasjon NSB. Følg blåmerket rundtur "Fjellsjørunden". Ca 16 km. Stien går gjennom Haganskogen og opp til Korpeberget. Korpeberget er en spesiell liten fjellformasjon der det kan være fint med en liten rast. Deretter går stien videre opp til Stokkdalsveien. Noen meter langs den til høyre før inn til venstre på sti/hogstvei over hogstflata. Den følges opp til gamle Sørlivegen som nå er en sti og ridevei. Oppe på vegen følges Sørlivegen et lite stykke mot nord før ny skiltpost vestover. Denne stien fører til Holoasætervegen og Holoa og deretter opp Holoalia mot Lortholhøgda. Flott blåbærterreng her. Oppe på høgda er det gammel urskog og spennede landskap før myra ved Sæterputten krysses, der storfurua står. Deretter kommer en inn i åpen furuskog med fine sva før terrenget faller ned til Fjellsjøen. Så følges god sti langs Fjellsjøens østbredd. Mange flotte raste-, bade-, telt- og fiskeplasser langs vannet. Ingen trafikkstøy eller lysforurensning. Grensa mellom Løvenskiold og Lunner Almenning er markert med rødt merke ca halvveis oppe langs vannet. I skiltet stikryss ved liten odde, ta til høyre opp mot Fønntjerna. To av de totalt fem tjerna er synlige fra stien. Deretter god, men til tider litt blaut sti ned mot den kloppede Fuglemyra og mot Engebråten i Vestbygda. Stien ned her er en gammel kjørevei for hest noe de fine steinsettingene gir godt inntrykk av. Vel nede på Sørlivegen følg denne ca 750 m sørover og litt opp i bakken før inn på god sti til venstre på gamle Sørlivegen. Flott utsikt her mot Harestua sentrum, Harestulia og Romeriksåsen etter nylig flatehogst. Etter kort tid kommer du til stikryss der du kom når du gikk ut. Følg stien så samme vei tilbake til stasjonen. God tur.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Parkering på Harestua stasjon eller ved Harestua Samfunnshus/Harestua idrettslags klubbhus.

Adkomst med offentlig transport

Busstopp på FV16 ved skolen. NSB via Gjøvikbanen til Harestua stasjon.
Annonse