Tur fra Vatninga på Søre Ål til gapahuken ved Kroktjern

Publisert av: DNT Lillehammer
Annonse

Om turen

Turen starter fra den lille parkeringsplassen på nedsiden av Åsmarkvegen ved Vatninga på Søre Ål. Etter 100 m rett vest følger vi lysløypetraséen sørover. Vi går snart gjennom «Skogen Diskgolfbane» som er et imponerende anlegg for frisbeegolfere. Etter ca 800 meter kommer vi til en inngjerdet hamning der Roverud gard har ryddet skogen og etablert beiteområde for kyr og sauer. Det er laget grinder for at folk til fots skal kunne passere. Turen videre er en skogstur, men fordi det er hogd flere steder, har vi også utsikt på deler av strekningen. Vi passerer gamle steinmurer fra nedlagte husmannsplasser, slik som Roverudhagan. Traséen følger skiløypenettet, og det er godt skiltet i retning Kroktjernet, som ligger i Brøttumsmarka, ca 400 meter inne i Ringsaker. Sti- og løypekomitéen i DNT Lillehammer la nye klopper på tre steder langs denne ruta i 2020, og det er fint å gå helt fram til gapahuken ved Kroktjernet.

Gapahuken ved Kroktjern er også et elektronisk turmål som kan registreres med DNT SjekkUT-appen.

Vi kan ta samme veg tilbake. Et alternativ er å ta en runde via Demmtjern.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Kjør ca 1,2 km oppover Åsmarkvegen fra krysset ved Søre Ål skole/Skogenhallen. På sørsida av Åsmarkvegen er det en liten parkeringsplass, der turen starter.
Annonse

Publisert av

DNT Lillehammer