Nipe - topptur

Legg til huskeliste
Annonse

Dette er ein bratt tur i krevande terreng.Om du treng ein pustepause undervegs så er det bord og benk med flott utsikt over Suldalsvatnet. Frå toppen er det storslått utsikt.

Samla oversiktkart på turar i området finn du på http://www.miljostatus-suldal.no.

Adkomst med egen bil

Frå Nesflaten tek du av på Roalkvamvegen og vidare på Bråtveitvegen til du kjem til skytebanen der du parkerer i vegkanten.
Annonse