Legg til huskeliste
Annonse

Hele runden er ca 7 km. Turen starter rett før bommen på skogsbilveien mot Skatvedtsetra. Følg veien opp til veikryss. Her kan du gå enten til høyre eller venstre(rundløype herfra). Går du veien til høyre, så passerer du etter et lite stykke Gullbergtjenn. Rett etter tjernet går stien til høyre på traktorvei noen hundre meter, før den går gjenno...

Adkomst med egen bil

Ta av FV287 på Rabbenveien. Ta så av på Østbyveien, og kjør 4-500 m til skilt med anvist parkering på venstre side. Viktig å IKKE kjøre forbi bommen selv om den kan være opplåst!
Annonse