Sognsvann til Høgåsen

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  8,2 km
  3 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Mar - nov

Skogsturen begynner ved kiosken på Sogsvann og går over parkeringsplassen til stien på østsiden. Den går opp i skogen til østenden av Svartkulp. Langs stien ligger rester av Svenskemuren som ble bygget av svenske krigsfanger under krigen i 1808-09 som tvangsarbeide i påvente av freden. Fra Svartkulp går en bred og fin sti opp i skogen, forbi ei myr og opp til Ankerveien som er en gammel ferdelsvei over skogen til Maridalen. Ved Nedre Blanksjø langs Ankerveien står en skulptur som markerer Oslos geografiske midtpunkt. Den ble avduket 25. oktober 2014. Nedre Blanksjø er det fint tjern der det ligger i skogen ved Ankerveien.

Det går stier på kryss og tvers, mange veldig godt brukt, brede som motorveier gjennom skogen. Mellom Nedre og Øvre Blanksjø stiger terrenget, stien er bred og fin og godt brukt. Oppover åsen er skogen åpen og fin fram til Øvre Blanksjø som ligger fint til i furuskogen. Terrenget er godt brukt med mange stier i området. Øvre Blanksjø er et flott lite tjern der det ligger i skogen på sørsiden av Høgåsen. Stien går opp til Høgåsen i mye fin skog. I nordenden av åsen har det tidligere vært hogst og skogen er tett som en plantet skog med kun mose på bakken, ikke annet liv. Fra Høgåsen går stien nedover i et varierende terreng med mye flott skog langs med. Stien, bred som bare det, ender i Ankerveien, på nedsiden av Nedre Blanksjø.

Ankerveien krysses og stien ned til Svartkulp går gjennom skogen. Nede ved Svartkulp er det litt bratt, så høyden følges til demningen på Svartkulp. Ankerveien følges langs med dammen og litt langs med bredden av Svartkulp før stien ned til parkeringsplassen ved Sognsvann følges til gangveien der. En liten tur nedenom Sogsvann før turen ender ved infomasjonsskiltet og kiosken ved parkeringsplassen.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Stor parkeringsplass ved Sognsvann, 1000 parkeringsplasser. Gratis parkering i 2 timer. Maks opphold 2 dager. Les mer her: https://no.parkopedia.com/parking/carpark/sognsvann_utfartsparkering/0863/oslo/?arriving=202009041400&leaving=202009041600

Adkomst med offentlig transport

Ja
Annonse