Fottur til Viewpoint Snøhetta på Hjerkinn

Legg til huskeliste
Annonse

Viewpoint Snøhetta er en utsiktspaviljong på Tverrfjellet, Hjerkinn i Dovre kommune. Bygget er tegnet av arkitektkontoret Snøhetta, ble åpnet i 2011, og er oppført på oppdrag fra Norsk Villreinsenter Nord. En del av Besøkssenter villrein. Konstruksjonen er e n boks av stål, med en stor glassflate mot Snøhettamassivet i nord, og en organisk og bølgende form av massivt tre mot sør. Bygget er åpent og tilgjengelig i sommerhalvåret, og nås etter ca 30 minutters gange fra parkeringsplassen ved Tverrfjellet.

Parkeringsplassen er avgrenset av stolperekker, inspirert av de gamle ledegjerdene som ble brukt for å fange villrein i høyfjellet for mer enn 800 år siden. Følg grusstien ca 1 500 meter oppover til utsiktspunktet. På veien dit forteller en rekke med steinheller deg Dovrefjells historie gjennom de siste 10 000 år. Ved toppen kommer du til Viewpoint Snøhetta. Utsikt til Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og det nedlagte Hjerkinn skytefelt. Bygget er bemannet med en naturveileder sommerstid. Er du heldig, kan du se moskus på veien opp eller fra Viewpoint Snøhetta. Husk sikkerhetsavstand 200 meter.

I skytefeltet har det de siste 12 årene pågått et stort rydde- og naturrestaureringsprosjekt i regi av Forsvaret, med mål om å slette sporene etter mange tiår med militær aktivitet. I 2018 ble det tidligere skytefeltet inkludert i Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark.

Viewpont Snøhetta har vunnet flere internasjonale priser siden det ble oppført og ble kåret til «Årets bygning i verden» i 2011. Mange turister kommer hit ens ærend for å oppleve denne arkitektoniske perlen! Viewpoint Snøhetta blir årlig besøkt av 20-25.000 peroner.

viewpoint Snøhetta - 3 km back and forth

Award-winning viewing pavilion at Tverrfjellet, Hjerkinn. Designed by the architect's office Snøhetta. Fantastic views of the Snøhetta massif and the national park. Open summer, nature guide on site. Reached by the trail from the parking lot at Tverrfjellet. Road signs from E6/Hjerkinn junction.

Adkomst med egen bil

Avkjøring ved Hjerkinn på E6 over Dovrefjell. Følg skilting mot Viewpoint Snøhetta, som ligger på toppen av Tverrfjellet gruve. Det er ca 1,5 km grusvei fra E6 og opp til parkeringsplassen. Du kan komme til Hjerkinn på NSB Dovrebanen, som har ca fire stopp om dagen. Sjekk NSB rutetabell. Det stopper også Expressbuss på Hjerkinn.

Adkomst med kollektivtransport

Dovrebanen eller buss til Hjerkinn.

Annonse