Jacobineruta - Historisk Vandrerute etappe 2

Legg til huskeliste
Annonse
  • Enkel fottur
  • 5,2 km
  • 1 t
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 85 høydemeter totalt
  • Sesong: Mai - sep

Denne turen er en av våre Historiske vandreruter. Et samarbeid mellom DNT og Riksantikvaren, som gjør gamle ferdselsveier bedre kjent og mer brukt. De utvalgte rutene gir deg flotte friluftsopplevelser i kombinasjon med unik kulturarv.

Forsvarsetappen av Jacobineruta omhandler alle krigsminnene som står igjen etter forsvar av Drøbaksundet og innseilingen til Oslo. Spesielt skjedde det en voldsom opprustning fra 1870 åra i dette området, og Jacobine har ganske sikkert fraktet mang en person ut til øyene eller over til Færgestad i den forbindelse. Jacobine begynte sin fergedrift omtrent på denne tida etter at mannen hennes døde og hun ble alene med åtte små. Denne turen til lands og til vanns tar deg med i hennes verden mot slutten av forrige århundre.

Fra Sundbrygga nord for Drøbak sentrum skal du ta ferga over til Oscarsborg. Du kan også ta egen båt eller kajakk slik Jacobine gjorde, men husk at du må vise aktsomhet over den trafikkerte skipsleia. Turen med ferga tar bare 10 min, men for egen maskin må du nok regne med en halv time til en time. På Kaholmene er det nydelige turveier rundt alle festningsverkene. Festningsmiljøet har stor militærhistorisk og arkitektonisk verdi. Det er infotavle ved kaia som forteller deg hva alle bygningene har vært og små skilt med QR-koder på de fleste av kulturminnene. Allerede på 16-hundretallet begynte planene om å beskytte innseilinga til Oslo, men det var ikke før i 1853 at den store borgen du ser i dag stod ferdig. Ta en tur innom Museet eller galleriene her. Overnatting kan du gjøre i en av de gamle forlegningene som nå er hotell.

Fra Oscarsborg tar du sjøveien videre til Bergholmen. Denne vesle holmen var også strategisk for å beskytte Oslo og innseilingen. Når du kommer i land her på den søndre kaia ser du flere bygninger som alle ble satt opp mot slutten av 18-hundretallet i forsvars øyemed. Her er gammelt båthus med verksted og smie, slipp, bedding og kai. På baksiden er det i dag ei nyrestaurert rød bu som har fått navnet Jacobinebua - til minne om Jacobine som hadde hele Drøbaksundet som sin arbeidsplass. Dette er ei kystledhytte du kan leie av Oslofjordens Friluftsråd. Bo gjerne her ei natt før du vandrer videre rundt på øya.

Fra det røde kaianlegget går du videre gjennom geitegjerdet (husk å lukke porten) og på den gamle ferdselsveien inn på den større delen av øya. På Jacobines tid kunne hun sannsynligvis ro inn hit da landhevningen har virket og gjort det helt tørt. Følg stien mot høyre og gå på den gamle ferdselsveien bort til det røde bryggerhuset og den store gule befals-boligen. Til høyre har du en spesiell strand full av steinkoraller. Disse skyller stadig opp fra et 9000 år gammelt rev ute i Drøbaksundet. Den gule bygningen er også en kystledhytte med muligheter for overnatting. Følg stien forbi hyttene og videre sørover. Stien skal merkes høsten 2015, men denne delen er godt synlig i terrenget. Når du kommer til en lysning er det to "Skyttergraver" som er gravd ut i de marine sedimentene. Legg merke til alle steinkorallene som finnes her også. Til høyre er det ei flott badestrand. Fortsett videre over lysningen og oppover i terrenget på den oppbygde stien. Etter en stund kommer du til et T-kryss hvor du tar til høyre. Her påtreffer du et morsomt hus inne i fjellet. Dette har vært en minesiktestasjon som ble bygget i 1882-83. Da den var i bruk, kunne man stå på en plattform inne i bygget og se ut av de to hullene i fjellet for å skue etter fremmede båter. Det er ei lita sti på venstre side av huset som går opp på toppen. Denne er bratt og ulendt, men kommer du deg opp er det verdt turen. Fra toppen har du nydelig utsikt ut over sundet. Se om du kan finne "hullene i fjellet" der man siktet ut.

Vel nede fra siktestasjonen går du tilbake til T-krysset, men fortsetter nå rett frem på de snodde veiene ned mot sjøen. Når du er nede i sjøkanten ser du flere adkomster både sør og nord. Disse er laget slik for raskt å kunne lesse på og av i båter som ankret opp i Kloasundet. Du skal nå vandre videre nordover - først over en av de steinsatte adkomstveiene og så på en mindre sti langs sjøen. Denne skal merkes høsten 2015. Det er ulendt og kronglete, men en flott tur i furu- og løvskog. Ofte sitter det titalls gråhegrer i tretoppene her. Helt i nord kommer du ut på en gammel grunnmur. Følger du stien videre kommer du ned på nordsiden av øya. Her er det blant annet et gammelt Mine- og kabelmagasin ved den store kaia. Steinkaia ble laget i 1877. Mellom byggene går stien tilbake til utgangspunktet ditt om du holder til høyre.

Jacobinerutas etappe 3 fortsetter på Håøya og handler om sprengstoffindustrien, mens historien om Jacobine og Drøbak er etappe 1. Etappe 4 går på Hurumlandet, Sandspollen og har du egen båt er dette et flott båtutfartssted med mange turmuligheter.

Adkomst med egen bil

Det går ferge og buss fra Oslo sentrum helt til Drøbak sentrum. Kommer du med egen bil til Drøbak finnes det en egen P-plass tilknyttet Oscarsborg helt i nord av Jacobineruta i nærheten av Sundbrygga. Det finnes flere strender og flytebrygger man kan sette ut kajakken sin fra - feks Vindfangerbukta båtforening.
Annonse