Skartland-Vikebygd, via Såto, Juten, Dyraskorfjell og Trodlanibbå, ytre leia

Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 9,3 km
  • 2 timer, 40 minutter
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 847 høydemeter totalt
  • Sesong: Mar - okt

Dette er ein tur som startar ved Skartland, der ein går via Juten og Dyrskarsfjell fram til Trodlanibbå, og ned til bygdahuset i Vikebygd. Det er den ytr leia frå Skartland til Vikebygd via fjellet.
Her har ein frå Juten og sørover utruleg flott utsikt over bygda og omkring liggjande distrikt heile vegen fram til Trodlanibbå. Det kan og ve...

Adkomst med egen bil

Turen startar ved fylkesvegen på Skartland, ca 500 m. sør for krysset ned til Årvik. Her er det ein avkøyrsel mot aust, og ein liten parkeringsplass på sørsida av avkøyrsla. Ikkje parker slik at ein stengjer traktorvegar eller andre vegar, vis hensyn. For å koma hit så ta av frå E134 ved Isvik og føl vegen mot Vikebygd i vel 16 km, til ein får denne avkøyrsla på høgre side.
Annonse