Grautheller - Litle Aurådal

Publisert av: Stavanger Turistforening
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  18,1 km
  7 timer
  En vei
 • Sesong
  Jun - okt

Ruten går mot vest over høyden bak hytta. Den fortsetter gjennom et frodig og spennende landskap. Sandterrasser viser at det var en bredemmet innsjø her i en periode i slutten av istiden. Ruten fortsetter gjennom småkupert terreng til Øvre Ramsdalstjørn. Videre parallelt med kraftlinje sør for Fidjanuten til Midtkammen og veidele for ruten fra Lysebotn. Ruten fortsetter ned søre Kamsbrekka til den frodige Kamsdalen. Her gikk den berømte Skinnveien mellom Setesdalen og Sirdalen. Stien går opp dalen. Like før Fidjaholet ovenfor Svartevass-magasinet dreier løypen bratt opp et skar og fram til veidelet mot Nilsebu. Ruten fortsetter østover i lettgått lende over de flate Tverråflærne, hvor Tverrånå vades. Vardene leder opp til vannskillet sør for Presteknuten og fortsetter ned morenebakkene til hytta i Litle Aurådalen.

Det er mulig å gå snarvei via Finnsjø og gjennom steinur i Fitjaholet. Vel og merke all snø må være smeltet i nordhellinger 950 moh. ca 15.august til 15. oktober er tidsrom som snarveien kan vurderes.Det er bratt og krevende slik at er du uerfaren så er det ikkje anbefalt å gå denne snarveien. snarveien er ca 4 km korterer. Like etter stidele mot Grautheller så krysser ein bekken som renner ned i Grauthellervatn. Når det er mye nedbør anbefales det å krysse 200 ovenfor på lett vading.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Til Litle Aurådal ved gode dagsetapper fra Nilsebu, Storsteinen eller Lysebotn. Til Grautheller er korteste adkomstvei å følge anleggsvei fra Ådneram i Sirdal (ca 15 km). Veien er stengt med bom men er en glimrende sykkelvei. Fra anleggsveien er det ca en halv times fottur fram til hytta.

Varsel

Annonse