Vinnesleiro natursti

Publisert av privatperson
Legg til huskeliste
Annonse
Flott tur for familien med natursti. Postkasse med oppgaveark til naturstien ved parkeringsplass.

Vinnesleiro er et naturreservat. Naturreservatet dekker et areal på 241 dekar, der om lag 60 dekar er landareal og er det eneste våtmarksreservatet i Fusa. Ved fjære sjø er store areal tørrlagt. Vinnesleiro er et viktig trekkområde med sæ...

Adkomst med egen bil

Rute fra Fusa: følg FV122 ca 1 km etter Vinnes til du ser Vinnesleiro på høyre side. P-plass på høyre side i begynnelsen av Nesjavegen.
Annonse