Ilsengstiene: Hovedrunden

Publisert av: Hamar og Hedemarken Turistforening

Norges beste turrute, Ilsengstiene, er et nettverk på over 25 km med merkede stier rundt tettstedet Ilseng i Stange. Dette er et unikt samarbeid mellom over 20 grunneiere, Ilseng IL og Hamar og Hedemarken Turistforening. Stinettet ble åpnet formelt 4. mai 2014. Informasjon finnes også på www.ilsengstiene.no. Stinettet krysser og går langs 4 elver: Svartelva, Starelva, Lageråa og Fura.

Hovedrunden: Start på Idrettsparken, nordover i skogen og forbi den åpne dagsturkoia Farmenkoia. Så sørover i skog og ut i kulturlandskapet ved Ilseng gård og i bru over Lageråa både nord for gården og rett nord for elvas jernbaneundergang (legg merke til dette kulturminnet).

Man går så helt i vestre kant av tettstedet Ilseng og kommer ut på bilbrua Horne bru over Svartelva. Så langs elva og mot Horne, på innmark langs Starelva og forbi Starene feltstasjon der Norsk Ornitologisk Forening driver ringmerking av fugler. Merk at traseen langs Starelva ikke er ment for hester.
Starene våtmarksområde er et frodig, flatt kulturlandskap på over 1000 dekar med et rikt fugleliv. Mange fugler bruker området som rasteplass på trekk og som hekkeplass.

Ilsengstiene forlater Starelva ved skibrua ved Hagan og går så nordover mot Svartelva igjen. Passering av beiteområder (eventuelt på alternativruta rundt hvis du går med hund og/eller ikke ønsker å krysse et beite med kuer eller hester) og fram til Løkenkvern bru nær Breidablikk skole. Her går merkingen av hovedrunden langs en spennende "kvennveit" som er et kulturminne med vann i smal kanal på siden av hovedelven, for å lede vannet ut til bruk til kverner langs Svartelva. Langs kvennveita her på Bjørby ligger det også en veldig trivelig gapahuk/bålplass. Videre i åkerkant og over jernbanelinja nær gården Bjørnstad og vestover igjen i skogsstiene som Ilseng IL har vedlikeholdt i mange år. Tilbake til idrettsparken.

Ilsengstiene blir brukt hele året så det vil være greit å komme seg fram på beina også når det ligger snø. Deler av denne runden blir det også kjørt skiløyper med snøskuter når snøforholdene tillater det - husk at da må man ikke tråkke midt i skisporet.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Hovedrunden kan starte flere steder men vi har forklart den fra idrettsparken til Ilseng IL som ligger på nordsiden av tettstedet Ilseng. Det er tydelig skiltet med vegvesenets skilt til Turstier.

Adkomst med offentlig transport

Man kan komme til/fra Ilseng med tog (Rørosbanen, ved å gi signal for stopp). Det er skiltet Ilsengstiene fra jernbanestasjonen. Idrettsparken er omlag 0,7 km fra jernbanestasjonen, østover langs vei og forbi Ilseng fengsel.