Forside > Utforsker > Område > Trollheimen landskapsvernområde

Utforsk Trollheimen landskapsvernområde!

I klimaskillet mellom kyst og innland finner vi Trollheimen - med stor variasjon i landskapsformer, naturtyper og artsmangfold. Området spenner fra 250 til 1850 meter over havet. I øst er landskapet avrundet med rolige fjellformasjoner, mens det mot vest er villere og mer utilgjengelig. 

Landskap og artsmangfold er formet av isbreene, og senere utnyttingen fra menneskene som har bodd og virket her. Steinalderboplasser og fangstanlegg både i jord og stein, forteller historien om jakt og fangstkultur.

Senere har seterdrift og utstrakt beite skapt et flott og artsrikt kulturlandskap. Ennå finnes noen aktive setre, og det beites med storfe, geit, sau og rein i Trollheimen.

Opplevelser

Er du ikke overtroisk fra før, så kan du bli det etter en fottur i Trollheimen, der steder som Trollhetta, Trollbotn og Litjhelvete understreker sjela til denne fjellheimen. Her finner du turmuligheter for enhver smak - øde områder, flotte toppturmål og et rutenett av merkede stier. Den klassiske trekanten, "hytte til hytte"-turen mellom Trollheimshytta, Jøldalshytta og Gjevilvasshytta, er rangert blant de mest kjente turmål i Norge.

Plante- og dyreliv

Mange arters naturlige utbredelsesområder møtes her, noe som sammen med de kulturpåvirkede seterdalene gjør Trollheimen til et av Norges mest artsrike fjellområder. Området er kjent for forekomster av norsk malurt. Bjørkemusa har sin hovedutbredelse her, og i en del fisketomme tjern finner vi sydlig tusenbeinkreps – en etterlevning fra siste istid.

Reinsdyr

Det er få ting som gjør mer inntrykk enn å gå seg på en flokk reinsdyr i majestetisk driv langs en fjellrygg. Og sjansen for å treffe på reinsdyr i Trollheimen er ganske stor. Tamreindrift har en lang historie i disse fjelltraktene, og området er viktig for de sør-samiske reindriftutøverne i området.

telt

Vernet naturområde!

Verneområdene kan ha ulike regler, så gjør deg kjent med hva som gjelder dit du skal.Les mer om hva du må ta hensyn til når du ferdes i sårbar natur.

Tilpass søket for