Forside > Utforsker > Område > Øvre Dividal nasjonalpark/Dieváidvuovddi álbmotmeahcci

Utforsk Øvre Dividal nasjonalpark/Dieváidvuovddi álbmotmeahcci!

Øvre Dividal nasjonalpark har et variert landskap med furu- og bjørkeskog, høyfjell, vann og myrer. Storslagne landskapsformasjoner gir innblikk i isavsmeltingens forming av landet. Den varierte naturen gir livsgrunnlag for en rik fjellvegetasjon, sjeldne sopp og lavarter, og spesielle insektarter. 

Dividalen er leveområde for flere av våre store rovdyr, og fjellreven yngler her inne. På våren flytter reindriftsutøvere inn i området. De følger reinsdyras naturlige trekk mot vest på våren, til kalvingsområder i kjernen av parken.  

Øvre Dividalen har kalde vintermåneder, men kan besøkes heile året. Furuskogen passer bra for en tur med barna, mens høyfjellsområdene i Dividalen har barskt klima og lange avstander mellom husværene. For å ferdes der må du ha erfaring med å ferdes i fjellet og kunne ta vare på deg selv i alle slags vær.

Opplevelser

Våren og forsommeren er en fin tid å avlegge skogsliene et besøk. I lyse vårnetter vil du oppleve et yrende fugleliv og lukta av vår og skog. Stopper du på Skaktermoen, kan du følge stien opp på toppen av Skakteråsen og skue innover høyfjellslandskapet mot svenskegrensen, eller du kan ta med barna på kultur-/natursti vandring i nærområdet til parkeringsplassen. April og mai er den fineste tiden for isfiske. Da er det fart i storrøya under vårisen på fjellvannene.

Plante- og dyreliv

Øvre Dividal er et leveområde for flere av våre store rovdyr. Årlig yngler jerv i nasjonalparken, og bjørn og gaupe er i området. Dividalen har et rikt fugleliv, og er en viktig trekkrute for mange arter både vår og høst. Dalsidene er kledd med frodig fjellbjørkeskog og gammel furuskog. Vekstsesongen er kort, men en variert berggrunn gir en rik fjellvegetasjon. Blant dem er den lille rhodondendron-arten lapprose.

Reindrift

Samiske stedsnavn, ildsteder, gammetufter, offerplasser, og kjøttgjemmer, og spor av gamle reingjerder bygd av bjørk, viser at områdene er brukt av samene i generasjoner. Lainiovuoma sameby har sommerboplassen ved Cievccasjavre. I begynnelsen av juli flytter 30 familier, med til sammen ca. 200 mennesker inn hit, for å delta i kalvmerkinga.

Vernet naturområde!

Verneområdene kan ha ulike regler, så gjør deg kjent med hva som gjelder dit du skal.

Tilpass søket for