Forside > Utforsker > Område > Innerdalen landskapsvernområde

Utforsk Innerdalen landskapsvernområde!

Innerdalen, kjent som Norges vakreste dal, er Norges første landskapsvernområde. Området ble fredet etter grunneiers initiativ for å sikre dalen mot vannkraftutbygging. Landskapet er storslått med steile fjell omkring bebyggelsen i dalbotn.

Området har lenge vært viktig for klatreturisme i fjell som Skarfjellet, Trolla, Renndalskammen og på Innerdalstårnet. Innerdalshytta var tidligere et viktig møtepunkt for klatrere i Norge.

Renndølsetra har i generasjoner hatt aktiv seterdrift, og dyrelivet her er ei flott ramme for den besøkende enten det er på dagstur eller flerdagers opphold.

Opplevelser

Med start fra Kårvatn eller Todalshytta i retning Innerdalen, vil man på Bjøråskaret få oppleve en av de beste utsiktene til Innerdalen og Trollheimsfjella i sør og vest. For den mindre turvante anbefales veien fra Nerdalen til Innerdalen, der man kan oppleve aktiv seterdrift og god servering på Renndølsetra. Overnatting og bevertning er det også på Innerdalshytta, som lenge har vært et viktig møtested blant klatrere i Norge.

Plante- og dyreliv

Planteartene er påvirket av områdets oseaniske vestlige beliggenhet. I dalbunnen er artsmangfoldet påvirket av beitedyr og slått, mens fjellområdene som strekker seg helt opp i 1850 moh er preget av høyfjellsarter.

Vernet naturområde!

Verneområdene kan ha ulike regler, så gjør deg kjent med hva som gjelder dit du skal.

Tilpass søket for