Forside > Utforsker > Område > Kjekstadmarka

Utforsk Kjekstadmarka!

Kjekstadmarka regnes som en del av Oslomarka og ligger mellom Lierdalen i vest, Røyken i sør og Heggedal i øst. Dette er et populært turområde som byr på kupert skogsterreng, med mange flotte myrer, vann og utsiktspunkt. Høyeste topp er Brennåsen (361 moh.), rett i nærheten av den ubetjente DNT-hytta Småvannnsbu. Her finner du også flere serveringssteder som Blåfjellhytta og ROS-hytta. Det er blåmerkete stier på kryss og tvers, i tillegg til en sammenhengende merket fotturrute fra Lier stasjon gjennom Kjekstadmarka forbi Småvannsbu og til Heggedal stasjon. Vinterstid er det mange oppkjørte skiløyper i Kjekstadmarka. 

Gode utfartssteder er Gjellebekk eller Damtjern på Liertoppen, Dikemark, Blåfjellhytta i Heggedal, golfbanen i Røyken, Spikkestad og Myrvoll overfor Spikkestad.  

Tilpass søket for