Forside > Utforsker > Område > Krokskogen

Utforsk Krokskogen!

Fra E16 gjennom Bærum og over Sollihøgda strekker Krokskogen seg østover og nordover helt opp mot Jevnaker. Her finnes kjente turmål som Kleivstua og Løvlia. DNT Oslo og Omegn har ubetjente hytter som Mustadkroken, Myrseter og Sinnerdammen . Et vell av merkede ski- og fotturruter binder disse sammen.

Sør for Krokskogen ligger Bærumsmarka, hvor blant annet en av DNTs mest besøkte hytter ligger, det praktfulle gårdsanlegget på Sæteren. 

Gode startsteder for turer i Krokskogen er Sollihøgda og Damtjern.  

Mest populære ruter: Fra Sollihøgda til Kleivstua og Sundvollen eller omvendt, fra Damtjern til Løvlia og fra Skansebakken til Smedmyrkoia og Oppkuven.  

Tilpass søket for