Forside > Utforsker > Område > Østerdalsfjella

Utforsk Østerdalsfjella!

Østerdalen følger Glommas dalføre fra Røros i Nord til Elveum i sør. Også sidedaler og omliggende fjelltrakter tilhører Østerdalen, som grenser mot Gudbrandsdalan i vest og Sverige i øst. Landskapet er preget av skog og avrundede fjell. Dalføret er for det meste dekt av furuskog.

Tilpass søket for