Forside > Utforsker > Område > Øst-Telemark

Utforsk Øst-Telemark!

Startende i Rjukan følger vei37 mot øst videre langs Tinnsjå mot sør frem til krysset ved Gransherad. Mot øst fortsatt av vei37 frem til at veien stikker mot nord. Her i svingen stikk mot øst frem til Follsjå. Følger vannet rundt frem til Strandskottene. Herfra stikk øst til den treffer kommunegrensen (Notodden/Kongsberg). Følger denne frem til Smørkleppdalen, via denne mot sørvest inn i Ådalen frem til vei360 ved Kjuksevelta. Mot sør langs vei360 over i vei3340 videre i vei3282 frem til kommunegrensen (Skien/Midt-Telemark). Følger grensa mot sørvest til kommunegrensekryss, deretter rett linje nord om Tyrivatn, sør om Gongevatn videre stikk vest til Grova. herfra mot nordøst til kommunegrensen (Midt-Telemark/Drangedal) videre Nord til Flåvatn kryssende Solumheia. Heretter følgende Kommunegrensen frem til Kasin, sør i Seljordsvatn. Via vei36 til Seljord, Sørvest ved E134 frem til kommunegrensen (Seljord/Kvioteseid) følger denne mot nord. Videre via kommunegrensen(Seljord/Vinje) fremtil Brattås. Herfra vei 37 retur til Rjukan.  

Tilpass søket for