Forside > Utforsker > Område > Lyngsalpan landskapsvernområde / Ittugáissáid Suodjemeahcci

Utforsk Lyngsalpan landskapsvernområde / Ittugáissáid Suodjemeahcci!

Lyngsalpan/Ittugáissáid er det ville og vakre. Hit kommer du for å oppleve storslagent landskap med høye, krasse tinder, dype daler, mange breer med strie breelver og brepåvirkede vann og vassdrag.

Her er mer enn 100 topper over 1000 meter og om lag 140 isbreer. Området har stor naturfaglig verdi som glasiologisk og kvartærgeologisk referanseområde.

Landskapsvernområdet har gode muligheter for naturopplevelser både for dem som liker en rolig vandretur og for dem som søker spenning og adrenalinkick.

Opplevelser

De bratte fjellene er svært populære for de som søker unike og utfordrende opplevelser i naturen både sommer og vinter. For de som liker seg i lavlandet finnes det en rekke alternativer til ulike turer og interessante områder å undersøke. Juli – september er den fineste tiden for vandring. Fjellområdet har en unik kombinasjon med bratte fjell i kystnær natur. Det er gode snøforhold hele vinteren og man kan gå både enkle korte turer eller lengre ekspedisjonslignende klassikere.

Plante- og dyreliv

I Lyngsalpan kan du oppleve en variert rovfuglbestand. Alle de ni dagrovfuglene som er vanlig i Troms er registrert hekkende i landskapsvernområdet og alle de åtte ugleartene i fylket er observert. Det finnes streifdyr av jerv og gaupe, og elg finnes over hele halvøya. Det meste av landskapsvernområdet ligger over skoggrensen og har fattig berggrunn, men det er en rekke områder med serpentinisert gabbro. Dette er ofte synlig på langt hold på grunn av sin rødlige farge og disse områdene har en særpreget flora med innsalg av mange nellikarter.

Landbruk og reindrift

Lyngsalpan er svært godt egnet som beitemark for både småfe og reinsdyr. De høye fjellene gir dyra tilgang til friskt plantemateriale gjennom store deler av sommeren fordi de følger snøsmeltinga oppover i høyden og spiser nygroen etter hvert som den kommer opp. Det er om lag 15 000 sau på beite i Lyngsalpan om sommeren. Lyngsalpan er også sommerbeite for rein. Reinsdyrene kommer til Lyngsalpan i april. I mai og juni fødes kalvene som lever sitt første halvår her før de flyttes til vinterbeite i Finnmark.

telt

Vernet naturområde!

Verneområdene kan ha ulike regler, så gjør deg kjent med hva som gjelder dit du skal.Les mer om hva du må ta hensyn til når du ferdes i sårbar natur.

Tilpass søket for