Forside > Utforsker > Område > Hadeland

Utforsk Hadeland!

Hadeland, Gjøvik og Land er skogsområdene mellom Huldreheimen i nord fra Dokka og Vingrom, og Oslomarka med Roa og Hurdal i sør. I vest går området helt over mot Valdres, mens østgrensen er Mjøsa.

Området domineres av høye åser med østnorsk granskog med enkelte innslag av furu. Skogen henger sammen med Romeriksåsene og Nordmarka i sør og glir over i den skogkledte delen av Huldreheimen i nord.

Padleparadiset Fjordane

De mange små og store vannene som utgjør Fjordane er fulle av viker, nes, kriker og kroker, og det er derfor gode muligheter for å finne raste-, bade- og teltplasser. Enkelte steder er det satt opp toaletter, og kano kan man leie på to steder ved Fjorda, Vestland og Solviken.

Det er svært populært å padle i dette området. Særlig helgene på forsommeren hender det at det blir mange folk på enkelte plasser, men vanligvis er ikke dette et problem.

Nordover fra Fjorda strekker det seg store skogsområder. Høyeste punktene er de rundt 860 meter høye store – og vesle Skjellingshovedene. Her er det liten tilrettelegging for friluftsliv, men den som liker skog kan få fine turer i området.

Merking

Her er det to hovedruter som er DNT-merket: Jotunheimstien som går fra Brovoll i sør til Storlondammen i nord og DNT-stien fra Lygna i vest til Skreia og Mjøsa i øst. Som i de fleste andre skogsområdene er sommerstiene blåmerket, og det er også en rekke lokaltmerkete røde skiløyper i området.

Mest populære rute

Jotunheimstien.

Mer informasjon

Tilpass søket for