Forside > Utforsker > Område > Øvre Pasvik nasjonalpark/Báhčaveaji Álbmotmeahcci

Utforsk Øvre Pasvik nasjonalpark/Báhčaveaji Álbmotmeahcci!

I Øvre Pasvik nasjonalpark finner du den største urskogen av furu i Norge. Dette nord-vestlige hjørnet av den sibirske taigaen er en mosaikk av furuskog, innsjøer og myrer som gir mange flotte opplevelser. Det er lettest å komme seg til nasjonalparken om sommeren. Da kan du vandre langs flere merkede turstier. Men nasjonalparken er ellers lite tilrettelagt og det flate terrenget kan være vanskelig å orientere seg i.

Det er gode muligheter for å oppleve taigaskogens fuglearter og er du riktig heldig finner du sportegn av brunbjørn. Spor i landskapet og barkuttak på gamle furuer vitner om gammel samisk bosetning. I dag er nasjonalparken et viktig vinterområde for tamreindrifta, noe som krever hensyn av de besøkende.

Opplevelser

Øvre Pasvik gir flotte opplevelser, spesielt hvis du søker stillhet i et rolig og tidløst landskap. Du kan vandre langs flere merkede turstier, og benytte deg av bålplasser, gapahuker og to åpne koier. Den mest populære dagsturen er den fem km lange vandringen fra parkeringsplassen ved Grensefoss inn til Treriksrøysa, hvor Norge, Finland og Russland møtes. Turstien med startpunkt ved Sortbrysttjern fortsetter inn i Vätsäri ødemarksområde i Finland.

Plante- og dyreliv

Øvre Pasvik nasjonalpark domineres av den uberørte furuskogen med tallrike døde trær og nedfallstrær. Denne tilgangen på død ved gir leveområder for mange sjeldne lav og kjukearter. Den sky brunbjørnen vandrer i dette grenselandet mellom Norge, Finland og Russland. Faunaen og floraen er typisk for den sibirske taigaen, med innslag som lavskrike, lappfiskand, lappmeis, konglebit, finnmarkspors og brannmyrull. Innsjøene er fiskerike med dominans av abbor, gjedde og harr.

Vernet naturområde!

Verneområdene kan ha ulike regler, så gjør deg kjent med hva som gjelder dit du skal.

Tilpass søket for