Forside > Utforsker > Område > Hedmarken og Hedmarksvidda

Utforsk Hedmarken og Hedmarksvidda!

Hedmarksvidda er den sørligste utløperen av fjellryggen mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen. Sørover mot Hamar glir snaufjellet over i høytliggende skogkledte åser som fortsetter videre sørover mellom Mjøsa og Glomma helt til Romerike. Dette området kaller vi Hedmarken.

Hedmarken og Hedmarksvidda preges av kulturlandskap og skog, men på Raudfjellet og i Ringsakerfjellet kommer du over tregrensa og får viddefølelse. Her kan du også treffe på villrein.

Området byr på utallige muligheter for dagsturer, og i 2020 ga HHT ut boka 90 turer i Stange, Løten, Hamar og Ringsaker, ei bok som har blitt svært populær.

HHT har 2 selvbetjente og 12 ubetjente hytter du som DNT-medlem kan ta inn på. De fleste hyttene ligger etter Rondanestien som går fra Oslo til Hjerkinn, så det er også fullt mulig å legge ut på langtur.

Turområder

Mosjømarka i Løten byr på idyllisk furuskog, blanke skogsvann, åpne koier og mange merkede stier.

Ilsengstiene ble i 2019 kåret til Norges beste stinett. Til sammen ca. 25 km merket sti byr på både skog og kulturlandskap, rike fugleområder og fire elver.

Området nord for Øyungen har, i tillegg til viddelandskap, Hedmarkviddas høyeste topper på over 1000 moh.

På vinteren er området nord for Vollkoia, Gåsbu og Budor et eldorado for skiløpere.

Gode startsteder

Vollkoia, Gåsbu, Budor, Ilseng

Mer informasjon  

Tilpass søket for