Forside > Utforsker > Område > Rondane nasjonalpark

Utforsk Rondane nasjonalpark!

Rondanemassivet rager over vide og lavdekte fjellvidder med vandrende villrein. Her er du høyt til fjells på historisk grunn: Rondane ble vernet som Norges første nasjonalpark i 1962. Her ligger toppene tett og turmulighetene er mange. 

Til Rondane kommer du lett både fra øst og vest. Ta en dagstur eller bruk dagevis i fjellet. Opplev den vide utsikten fra de høye toppene eller legg deg i lyngen og se opp på fjellene. Rondane venter også på deg som mest av alt vil rusle rundt og kjenne følelsen av fjellet. 

Opplevelser 

Hva med å vandre en tur i sporene etter villreinfangsten? Ta turen til Formokampen som kneiser 1428 meter mellom Gudbrandsdalen og Rondanemassivet. Start turen fra Høvringen. Turen er en fin familietur med god utsikt og kunnskapsdrypp om villreinfangst på toppen. I Rondane kan du nå de høyeste toppene på merka sti. Du kan for eksempel følge stien til Rondslottet (2178 moh.) eller til Storronden (2138 moh.). «Trekanten» mellom Rondvassbu-Dørålen- Bjørnhollia er klassikeren i Rondane, og vinterstid er løypa kvistet for skigåere fra rett før påske. 

Plante- og dyreliv 

Livsgrunnlaget er krevende for både dyr og planter i Rondane. I steinur, på lavdekte vidder i høyfjellet og i frodig skog i dalsidene finner du arter som har klart å skape seg et liv i dette skrinne fjellandskapet. Her hekker rovfugl, og boltit er et vanlig syn. Laven dominerer i Rondanelandskapet – kartlaven farger landskapet gulgrønt, kvitkrullen og reinlaven bidrar med gulhvitt. 

Villrein

I Rondane nasjonalpark lever en av de siste villreinstammene i Europa. Fjellets nomade har vandret i disse områdene i over 10 000 år. Villreinen er sårbar for forstyrrelser. Menneskelig aktivitet og ferdsel påvirker dyras mulighet til å vandre dit de skal, om det er til kalvingsområder, sommer – eller vinterbeiter. Vis derfor hensyn, nyt synet og hold avstand skulle du treffe på villrein. 

Vernet naturområde!

Verneområdene kan ha ulike regler, så gjør deg kjent med hva som gjelder dit du skal.

Tilpass søket for