Forside > Utforsker > Område > Langøya landskapsvernområde med dyre- og plantelivsfredning

Utforsk Langøya landskapsvernområde med dyre- og plantelivsfredning!

telt

Vernet naturområde!

Verneområdene kan ha ulike regler, så gjør deg kjent med hva som gjelder dit du skal.Les mer om hva du må ta hensyn til når du ferdes i sårbar natur.

Tilpass søket for