Forside > Utforsker > Område > Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Utforsk Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark!

Dovrefjell har i hele vår historie representert det evige, uforanderlige og trygge. De fleste kjenner eden fra 1814: «Enige og troe, inntil Dovre falder!» Dovrefjell har vært både barriere og ferdselsvei mellom det Sønnafjelske og Trøndelag, og i mytene om våre gamle helter måtte de både herdes og finne visdom og livsledsager på Dovrefjell.

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark dekker 1 830 km2 av Dovrefjell og ytterligere 2 730 km2 er vernet som landskapsvern- eller biotopvernområder. Snøhetta (2286 moh.) ligger som et naturlig midtpunkt og er en magnet på besøkende.

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark har høye tinder, dype daler, vide vidder, brusende vassdrag, voldsomme fosser og stille fjellvann. Plante- og dyrelivet er sjeldent rikt. Nasjonalparken har mange kulturminner etter jakt og fangst på villrein, de øvrige områdene er i tillegg også levende kulturlandskap der seterdriften har vært omfattende, i dag erstattet av beite.

Opplevelser

På Hjerkinn finner du Besøkssenter villrein med informasjon om verneområdene, villrein og som ligger en kort spasertur unna Viewpoint Snøhetta. Skyttelbuss tar deg til Snøheim, utgangspunktet for en topptur til Snøhetta. I perioden 1.6. – 15.7. er det lov å sykle til Snøheim, ellers ikke. Juli og august er den fineste tiden for vandring. Det er noen få selv- eller ubetjente hytter, men det kan være lange avstander mellom dem. Om vinteren er det tøffe forhold og få merkede løyper.

Plante- og dyreliv

På Dovrefjell finner du vår mest opprinnelige ville fjellrein. Kongeørn, jaktfalk, fjellvåk og myrhauk finner du her, og våtmarkene har mange spennende vadere og ender. Fjellreven er reintrodusert og ser ut til å klare seg bra. Urtidsdyret moskusen er også introdusert på nytt på 1930- og 40-tallet – trolig fantes den her i mellomistidene. Hvis du skulle se en moskus er det viktig å holde god avstand fra disse farlige dyrene, gå gjerne den merkede moskusstien. Sentrale deler har en rik fjellflora – Knutshøene er en klassisk lokalitet – det er registrert ca. 600 plantearter i Dovrefjell.

Villrein

Dovrefjell – villreinområdene Snøhetta og Knutshø - er den ville fjellreinens rike. Reinen her er, sammen med reinen i Rondane og Sølnkletten, genetisk forskjellig fra annen norsk villrein. Den er vesentlig mer sky enn annen villrein, så vis ekstra hensyn, om du skulle være så heldig å få øye på den. Reinen er en nomade, tilpasset lange vandringer mellom beiteområdene etter årstidene. Vinterstammen i områdene våre er til sammen ca. 4 500 rein.

Vernet naturområde!

Verneområdene kan ha ulike regler, så gjør deg kjent med hva som gjelder dit du skal.

Tilpass søket for