Forside > Utforsker > Område > Junkerdal nasjonalpark/Juŋŋkaravuome nasjonalpárkka

Utforsk Junkerdal nasjonalpark/Juŋŋkaravuome nasjonalpárkka!

Junkerdal nasjonalpark dekker et stort uberørt fjellområde som likevel bærer preg av stor menneskelig aktivitet. I Sulitjelma var det gruvedrift mellom 1891 og 1991, og de rene fjellområdene var viktige utfartsområder for slitne gruvearbeidere.

Det var ingen tilfeldighet at det var så stor gruveindusti i “Sulis”, fjellene var rike på mineraler som kobberkis og svovelkis. De er også svært kalkrike og i Junkerdal nasjonalpark finner du en særlig artsrik fjellflora. 

Ved siden av nasjonalparken ligger Junkerdalsura naturreservat, et navn som klinger godt i enhver botanikers ører. De kalkrike fjellene gir ikke bare opphav til sjeldne fjellplanter men også et rikt dyreliv. Vatnene i nasjonalparken har fisk av meget god kvalitet. Fjellene har alltid vært viktig for samisk reindrift og både norske og svenske samebyer har rein som beiter i nasjonalparken.

Jakobsbakken

Jakobsbakken var et lite gruvesamfunn knyttet til gruvene i Sulitjelma. På det meste var det opp mot 400 fastboende i denne lille grenda. I landskapet finnes det spor fra denne tida. Det industrielle gruvesamfunnet står i skarp kontrast til de store fjellområdene i nasjonalparken noen hundretalls meter unna. Området er en viktig innfallsport til Junkerdal nasjonalpark og det satses nå på turisme og overnatting på Jakobsbakken.

Rikt planteliv

Junkerdal nasjonalpark er for de fleste kjent for sitt rike planteliv. Fjellene som i dag utgjør nasjonalparken og Junkerdalsura naturreservat har siden 1800-tallet vært godt kjent av botanikere. Området blir av mange regnet som en av Norges rikeste plantelokaliteter. Allerede så tidlig som i 1928 ble disse fjellene fredet som Junkerdalen - Balvatn plantefredningsområde. Rikdommen skyldes ikke bare de kalkrike fjellene, men også at mange arter har sin nordlige eller sørlige utbredelsesgrense i disse områdene.

Vernet naturområde!

Verneområdene kan ha ulike regler, så gjør deg kjent med hva som gjelder dit du skal.

Tilpass søket for