Forside > Utforsker > Område > Reisa nasjonalpark/Ráisa álbmotlas meahcci

Utforsk Reisa nasjonalpark/Ráisa álbmotlas meahcci!

Reisadalen strekker seg fra ishavskysten og helt inn til Finnmarksvidda i et variert og dramatisk landskap. Den øverste delen av vassdraget er vernet som Reisa nasjonalpark. Gjennom nasjonalparken renner Reisaelva, en av Norges viktige storlakseelver. 

Langs elva går stien Nordkalottruta hvor du finner tradisjonelle hytter og gammer. Deler av denne stien har også status som historisk vandrerute og forteller om Reisadalens rike kulturhistorie gjennom flere tusen år, fra bergmalerier til utvinning av tjære fra fururøtter til engelske lorder på laksefiske i Nord-Norge.

Sideelver fra vidda og fjellet møter Reisaelva i mange flotte fosser som stuper ned i elva. Mollisfossen er den største og mest kjente av disse, med sitt totale fall på 269 meter over tre trinn. Fjellvann, fosser, livlige elvestryk og stille kulper gir parken frodige somre og kritthvite vintre.

I områdene hvor det i dag er nasjonalpark har det vært drevet reindrift i lang tid. I og nært nasjonalparken finner du mange gamle samiske kulturminner. Flere tusen rein beiter i nasjonalparken hvert år, og enda flere flytter igjennom.

Opplevelser

Juli og august er den fineste tiden for vandring. Nordkalottruta og Historisk vandrerute følger Reisaelva fra Raisjavri til Sieimma. For dagsturer kan du følge vandreruter fra innfallsporten Ovi Raishiin til historiske Sieimma eller den flotte Sarafossen. På Ovi Raishiin finner du også informasjon og utstillinger om natur og kultur i området. Reisaelva er en flott elv for kanopadling, med bratte klipper og spektakulære fosser tett på.

Plante- og dyreliv

Fra palsmyrer til furuskog, Reisa nasjonalpark byr på et frodig og variert artsmangfold. Reisadalen er hjem for elg, jerv og gaupe. Klippeveggene langs dalen gir god tilgang på hekkemuligheter for fjellvåk, kongeørn og dvergfalk. Om du er heldig kan du også se jaktfalken, en av de 122 registrerte fugleartene i nasjonalparken. Reisaelva er en nasjonal lakseelv og Reisavassdraget er et av de mest verdifulle laks-, sjøørret- og sjørøyevassdragene i Troms.

telt

Vernet naturområde!

Verneområdene kan ha ulike regler, så gjør deg kjent med hva som gjelder dit du skal.Les mer om hva du må ta hensyn til når du ferdes i sårbar natur.

Tilpass søket for