Utforsk Bergen!

Byfjellene i Bergen er et av landets viktigste friluftsområder. Byfjellene omfatter Lyderhorn , Damsgårdsfjellet med Kanadaskogen, og Løvstakken i vest, og Ulriken, Fløyen, Blåmanen, Rundemanen og Sandviksfjellet i øst. Østmassivet strekker seg fra Sædalen i sør via Vareggen og Åsane i nord, med Bergensdalen på vest- og Arnadalen på østsiden.

Vid utsikt

Fra alle disse fjellene er det god utsikt, men best fra Ulriken som ligger høyt og luftig. På klare dager ser man kystlandskapet og havet i vest fra Marsteinen fyr i sør til Hellisøy på Fedje i nord - og vel så det, fra høyeste punkt ser man Folgefonna i sørøst, Samnangerfjellene, og Bergsdalsfjellene og vestre deler av Stølsheimen i nordøst.

Friluftsområde

I disse fjellene er det et omfattende nettverk av turstier. Bergen Turlag har i samarbeid med kommunen og Bergens Skog- og Træplantningsselskap , skiltet store deler av turstinettet. Store varder viser vei over Vidden. Og bergenserne er meget flittige brukere av området. Årlig arrangerer Bergen Turlag 7-fjellsturen med opp mot 8000 deltakere, og Byfjellsdagen med minst like stor oppslutning.

Store variasjoner

Spesielt for områdene rundt Bergen er stor variasjon i terreng og landskap. Bergensernes turstier går i skogkledde lier, over snauspiste beitemarker, gjennom høyreist planteskog. Der er høyfjell som setter krav til turgåer og utstyr, der er klatrefjell og vakkert, velpleiet kulturlandskap. Ikke minst er Byfjellene et skieldorado når snøen kler byen i hvitt.

På Ulriken og fjellmassivet i øst, har bønder beitemarker for kyr, hest og store saueflokker. I fjelliene nedenfor var tallrike melkeplasser. Fremdeles er dette viktige beiteområder for sau, og fremdeles kan man treffe på gressende kuer i liene ned mot Langedalen - Bergens viktigste landbruksområde.

Fjellet ble tatt i bruk for «fornøyelsens» skyld i 1880-årene. Etterhvert som byfolk fikk mer fritid, økte interessen for slike fjellturer. Da Fridtjof Nansen i 1880-årene bodde i Bergen, tok han stadige skiturer på Byfjellene. Han var særlig begeistret over å kunne gå på ski så høyt til fjells og samtidig ha utsyn mot Nordsjøen.

Historie

På slutten av 1800-tallet begynte også en omfattende hyttebygging i Byfjellene, både lagshytter og privathytter. Særlig var aktivteten stor i 20- og 30-årene. Komfort og standard varierte, viktigst var entusiasmen og gleden over natur- og friluftslivet som fulgte med.

Etter krigen dabbet interessen for hyttene av. Transport ble enklere, folk fikk bedre råd og feriesteder lenger unna byen. De aller fleste hyttene er forsvunnet, men de senere årene har de gjenværende hyttene fått fornyet status og holdes i god stand av ivrige eiere. Siste hytten på Byfjellene ble bygget i 1959.

Mange av hyttene ble under krigen benyttet av motstandsbevegelsen, bl.a. til våpeninstruksjon. Fjellene var også egnet til kondisjonstrening. Medlemmene i motstandsbevegelsen ble flinke til å utnytte de fordeler terrenget bød på - samtidig som det ble foretatt omfattende registreringer av tyskernes utbygginger i området.

I Byfjellene er det mange rester av militæranlegg. Med få unntak er anleggene bygget av tyskerne i perioden 1940-45. Til tross for tyskernes store omfattende nærvær, benyttet bergenserne Byfjellene flittig. Turene i Byfjellene ble kombinert med sanking av bær og andre plantevekster.

På Vestlandet er det mye vann og Byfjellene er intet unntak. Svært tidlig ble vannene i Byfellene demmet opp, og har vært brukt som energikilder i hundrevis av år, ikke minst til mølledrift som var en viktig forutsetning for utviklingen av Bergen som handelsby. Også bøndene utnyttet vannkraften til å male sitt eget korn. Over alt i Byfjellene ser man rester etter små og større demninger. Vannene fyller nå en viktig oppgave som del av byens drikkevannsforsyning.

Bevaring

Som omkring større byer flest, er det også sterkt utbyggingspress i randsonene av Byfjellene - bergensernes «bymarker». Bergen Turlag har i en årrekke presset på kommunen for å få etablert faste byggegrenser rundt Byfjellene. Man håper nå at økt oppmerksomhet rundt problemet, og vedtak om en forvaltningsplan for Byfjellene, vil få politikere og planleggere til å ta hensyn til hvilke unike natur- og friluftsområder som omgir byen og skaper dens særpreg og får bergenserne til å trives.

Mest populære ruter

Turen "Over Vidden" er Bergensklassikeren over over alle klassikere. Ellers er Smøråsfjellet godt tilrettelagt for barnefamilier.

Mer informasjon

Tilpass søket for