Forside > Utforsker > Område > Jostedalsbreen nasjonalpark

Utforsk Jostedalsbreen nasjonalpark!

Jostedalsbreen byr på naturopplevingar du aldri vil gløyme. Å sjå den blå isen og få vite korleis landskapet blir forma av is, stein og vatn gjev deg kjensle av å være liten i det store biletet. På det store breplatået stikk høge fjelltoppar opp. 

Jostedalsbreen byr på stillheit og stjernehimmel, samtidig som det aldri blir heilt stille. I dei grøne og frodige stølsdalane har beitedyra forma landskapet i mange generasjonar. På varme sommardagar byr liene nedunder breen på fuglesang, summing frå insekter og blomsterprakt.

Jostedalsbreen er av dei største områda med villmark i Sør-Norge. Her vitnar du korleis klimaendringane påverkar landskapet. Nasjonalparken er tilrettelagt for alle brukargrupper, og variasjonen i opplevingar kan skape entusiasme hos liten og stor.

Opplevingar

Vårskitur på Jostedalsbreen gir opplevingar langs heile høgdegradienten frå den grøne og frodige dalbotnen til det kvite breplatået. Frå juni til september kan du gå dagstur på godt tilrettelagde stiar i dalføra, og du kan oppleve beitande dyr i kulturlandskapet. Vil du ha god utsikt kan ein tur til Hoven, Bøyabreen og Nigardsbreen være verdt turen!

Geologisk mangfald

I Jostedalsbreen nasjonalpark ser du korleis landet blir bygd, dag for dag. Isbreen former fjellet og set spor på underleg vis. Morenar er eitt av mange spor etter breen sin tilbaketrekking, og gradvis veks det til med planter og tre. Området er prega av vatn i fri flyt! Du ser små sildrande bekker, høge fossefall og buldrande elvar. Dyrelivet treng den store variasjonen i naturen for å overleve.

Vernet naturområde!

Verneområdene kan ha ulike regler, så gjør deg kjent med hva som gjelder dit du skal.

Tilpass søket for