Forside > Utforsker > Område > Fjordane

Utforsk Fjordane!

Vest for Jostedalsbreen, i Nordfjord og Sunnfjord, ligger en rekke større og mindre turområder.

Naustdal - Gjengedalsområdet omfatter deler av kommunene Gloppen, Naustdal, Førde og Jølster og er det største sammenhengende og stort sett urørte friluftsområdet i regionen. Naturen i området er svært variert, med lett tilgjengelige familievennlige deler og områder med krevende terreng og breer for dem som søker større utfordringer.

Breer

Ålfotbreområdet omfatter deler av kommunene Flora, Bremanger og Gloppen og er avgrenset av Nordfjord i nord, Norddalsfjorden i sør og Hyefjorden i øst. Ålfotbreen og Gjegnalundsbreen er de største breene, i tillegg er det mange mindre.

Breene er de vestligste i landet og holdes ved like av den rike vinternedbøren. Geologien og naturen som er resultat av den, gjør dette til et særpreget og delvis nokså krevende område å ferdes i.

Høyeste topp i området er Blånibba (Gjegnen), 1670 moh.

Mest populære turer

Fra Årdalstølen til Longevasshytta, fra Grøndalen til Blåbrebu og til Skongenes Fyr.

Gode startsteder

Ved Grytadalsbu, Grøndalen ved Norddalsfjorden. Årdal i Jølster, Vona i Naustdal og Laukeland i Fjaler.

Mer informasjon

www.sfr.no
Tilpass søket for