Forside > Utforsker > Område > Trondheimsmarka, Samsjøområdet og Ilfjellet

Utforsk Trondheimsmarka, Samsjøområdet og Ilfjellet!

Store deler av Trondheims befolkning bor nær fine markaområder, og veldig mange har et nært forhold til marka og turopplevelsene herfra.

Bymarka

er det nærmeste og mest populære turområdet for Trondheimsbefolkningen. Bymarka er et stort skog- og heiområde vest for Trondheim by som omfatter Trondheim bymark, Leinstrandmarka og Bynesmarka. Området har et svært variert turterreng med tett granskog i liene ned mot byen, mange vakre myr- og skogområder og med snaufjell over 450 moh. Høyeste punkt i Bymarka ligger på Storheia 565 moh.

Bymarka er 80 km2 og kan by på 300 km med stier, 120 km med maskinpreparerte skiløyper og 6 lysløyper på 53 km. Stier og løyper er av ulik standard, og vil tilfredsstille de fleste behov, fra barnevogntrilling og sykling til mindre tilrettelagte småstier og løyper. Ved Gråkallen ligger et fint alpinanlegg og ved Haukvatnet er det 2,3 km med asfaltert rulllestolløype. Det er også gode bademuligheter i Bymarka, ved Baklidammen, Haukvatnet, Hestsjøen, Kyvatnet, Lianvatnet og Teisendammen.

Bymarka har mange bevertningssteder for turfolk. I tillegg til de veletablerte sentralt i marka, Skistua, Grønlia, Elgsethytta og Rønningen, tar Damhaugen og Lavollen imot turfolk i helgene store deler av året. Lian restaurant fungerer også som bevertningssted for turfolk.

Det er meget god adkomst med kollektive transportmidler til Bymarka. Skistubussen og Gråkallbanen bringer deg like inn til kjerneområder i marka. Og bussene fra byen over Byåsen mot Heimdal gir adkomst til hele grenseområdet mellom marka og bebyggelsen med alle viktige turutgangspunkter. Bussrutene til Byneset om Trolla og Heimdal gir adkomst til turutgangspunkter på Byneset og Leinstrand.

Det er gode parkeringsmuligheter i Granåsen, Skogly/Ringvål, Ferista og aktuelle p-plasser langs Fjellseterveien.

Strindamarka/Estenstadmarka ligger mellom Jonsvatnet og Nidelva og er dermed et ypperlig turområde for beboere i Trondheimsregionen. Estenstadmarka utgjør den nordligste delen av Strindamarka.

Strindamarka er et kupert skogsområde med store myrer, og med fine forhold for turgåere. Sti- og løypenettet omfatter 40 km med stier, 60 km med skiløyper og to lysløyper på til sammen 13 km. Populære utfartsmål er de kunstig oppbygde Estenstaddammene, Estenstadhytta og Liåsen, som er det høyeste punktet i Strindamarka med sine 429 moh. Koselige rasteplasser finner du ved Stokkleiva, Estenstaddammen og på Månen. Det er fine muligheter for sopp- og bærturer i Strindamarka.

I tillegg til gode parkeringsplasser for turutfart, er det for deler av marka rundt Jonsvatnet gode muligheter for å nå ut i marka med kollektive transportmidler. Flere av bybussrutene fra sentrum til boligområdene på Strinda bringer deg helt fram til inngangsportene til Strindamarka.

Vassfjellet er et viktig utfartsområde som ligger som en stor rygg mellom Melhus og Klæbu fra Ler i sør mot Heimdal i nord. Vassfjelltoppen ligger 710 moh. og herfra er det på godværsdager storslagen utsikt både mot Trollheimen, Snøhetta, Sylan og Trondheimsfjorden. Vassfjellmarka består som de andre markaområdene rundt Trondheim av et variert myr- og skogsterreng. Selve Vassfjellet er derimot mer høyfjellspreget med fjellvegetasjon. Her er det stabile snøforhold vinterstid.

Skimulighetene er varierte i Vassfjellområdet. Det går løype opp til toppen, eller du kan ta en rundtur i litt lunere terreng. Det er en flott tur opp til toppen via Vassfjellhytta fra Løvset på Melhus.

Gode P-plasser er Skjøla i nord, Løvset ovenfor Melhus Sentrum, ved Vassfjellvein ovenfor Kvål eller Vassfjellet skisenter.

Malvikmarka dekker foruten selve Malvikmarka også områdene i Mostadmarka og sør for Hommelvik. Det finnes i området et godt utbygd nett av merkede sommer- og vinterløyper. Ved Jervskogen er det i tilknytning til skisenteret to lysløyper, på 5 og 8 km. Til sammen finner du et skiløypenett på ca. 35 km. Det er tilrettelagte turstier med benker, bålplasser osv. i Stavsjøen friluftsområde og langs Homla. Langneset friluftsområde er et tur- og fiskeområde ved Foldsjøen. Her er det også en fin badeplass.

I Malvikmarka finner du to traséer av Pilegrimsleden. Rutene er merket med pilegrimsledens symbol og går langs gamle veifar. Flere steder passeres historisk interessante plasser. Leden går inn i Trondheim kommune ved Saksvik.

Nordmarka ligger øst for Klæbu sentrum. Området er preget av barskogskledde åser og myrområder, men også noe dyrkamark. Langåskjølen, som ligger i hjertet av Nordmarka, ble fredet som naturreservat i 1990. Nordmarka er et populært turområde for barnefamilier og trekker mange fra Trondheimsområdet til Klæbu.

Utgangspunktet for turer i området er for mange Gjenvollhytta og parkeringsplassen der. Gjenvollhytta eies og drives av Klæbu idrettslag. Det er servering på hytta i helgene om vinteren. Klæbu idrettslag driver også et lite skianlegg i Nordmarka som består av skiarena, treningsløype for langrenn og turløype. Turløypa har også atkomst fra Saksvikvollen parkeringsplass ved Jonsvatnet. Til sammen blir det kjørt opp ca. 15 km løyper. På sommerstid går det turstier i skiløypetraséene, og det er mange som bruker Nordmarka for jakt og fiske og bærplukking. Hovedinnfallsporten til området er veien som går langs sørsiden av Selbusjøen og opp Høgskjøla. Her er det også fint å sykle. Det går også flere stier og traktorveger inn i Nordmarka fra Klæbu sentrum.

Bussrutene til Klæbu og Brøttem gir adkomst til Nordmarka og Dragstenmarka. Tog og bussforbindelser innover Malvik gir på noen punkter adkomst til turområdene her.

Brungmarka er navnet på området sør for Selbusjøen mot Reinsfjellet. Området preges av myrkjøler, vann og fjellskog, og av strandlinja mot Selbusjøen.

Brungmarka har bokstavelig talt en "høg terskel" for dem som vil bruke området. Høgdeforskjellen fra platået fra Brøttem mot Ler ligger på ca 150 meters høgde, mens turterrenget flater ut i 150-200 meters høgde over dette nivået. Men er du først kommet opp, er det sammenhengende naturområder helt inn mot grensefjella.

Dette er et typisk gammelt utmarksområde som i dag fremstår som et stort og nærmest uberørt naturlandskap, og det nærmeste området til Trondheim som fortsatt har store sammenhengende fjellskogområder intakt. Spesielt i indre deler av området finnes svært gammel skog som er lite berørt av hogst.

Brungmarka er viktig i friluftssammenheng ettersom den blir mye brukt som dagsturområde og til jakt og fiske. Brungmarka brukes som turterreng både sommer og vinter.

Det finnes ingen direkte tilrettelegging for friluftsliv i Brungmarka. Innfallsporter til området er for eksempel fra Klæbu eller Lundamo. Veien fra Klæbu er stengt for biltrafikk ved Brøttem av en privat bom. Det er anlagt parkeringsplass ved bommen. Skogsbilveien som fører videre inn i marka er gruslagt og fin for sykkelturer og turer med barnevogn.

Mer informasjon

Tilpass søket for