Forside > Utforsker > Område > Jærstrendene landskapsvernområde

Utforsk Jærstrendene landskapsvernområde!

Jærstrendene landskapsvernområde strekker seg 70 km fra Tungenes ved Randaberg i nord til Sirevåg i sør. Dette landskapet inneholder noen av Norges flotteste strandstrender, samtidig som vi finner masse spennende og sårbar natur. 

Deler av Jærstrendene er i tillegg fugle- og plantefredet og med geologiske naturminner. Langs Jærstrendene finner vi et naturlandskap som er unikt i Norge. Her finner vi i tillegg til de vakre strandstrendene, rullesteinstrender, morekyst og bergstrender, øyrike i vest og grunnmarine sokkelområder. 

De store stranddynene langs Jæren er sjeldne i Norge. Her har finkornet sand fra havet i tusenvis av år blåst innover landskapet og skapt store sanddyner. Innenfor dynene er det ofte flatere områder som i stor grad har blitt dyrket opp. Men langs Jærstrendene er store deler av dette unike landskapet tatt vare på.

Verneområdet er også et av de eldste kulturlandskap i landet, med dyp og mangfoldig brukshistorie. Dette landskapet har stort særpreg og identitetsverdi for grunneiere og folk på Jæren, med sine utallige eldre og nyere kulturminner.

Opplevelser

Dette storslagne landskapet gjør at over 1 million besøkende kommer til Jærstrendene hvert år, til alle årstider. Her kan du bade og sole deg på flotte sandstrender, nyte landskapet eller oppdage sjeldne planter og fugler. Jæren er også et av landets beste områder for surfing, men vis hensyn til dyrelivet.

Plante- og dyreliv

Jærkysten er kjent blant ornitologer over hele Norge. Her er det et fantastisk fugleliv, spesielt under trekket på våren og høsten, men også om vinteren er det mye fugl her. Hvert år blir det registrert sjeldne fuglearter. Her finner du også en rekke spennende planter, og de kalkrike sanddyneengene er hjem for mange sjeldne planter og insekter.

Ramsarområde

Knapt noe sted i Norge er det registrert så mange ulike fuglearter som på Jæren. På grunn av sin svært viktige rolle for fuglelivet har Jæren våtmarkssystem internasjonal status som Ramsarområde. Ramsarområdet består av 21 større og mindre verneområder. Besøkssenter våtmark Jæren har tre delsentre der du kan lære mer om Ramsar og våtmarkene på Jæren.

Vernet naturområde!

Verneområdene kan ha ulike regler, så gjør deg kjent med hva som gjelder dit du skal.

Tilpass søket for