Forside > Utforsker > Område > Hardangervidda nasjonalpark

Utforsk Hardangervidda nasjonalpark!

Hardangervidda er Nord-Europas største høyfjellsslette og skifter mellom bratte vestlandsfjell i Hardanger og slakt, dovent viddelandskap i øst. Hardangervidda framstår som et massivt og uendelig landskap bestående av urørt natur. Omtrent halve viddeplatået er vernet som nasjonalpark. I tillegg er 551 km2 med Hardangerjøkulen i nord og et område på 299 km2 øst for Møsvatn i sør vernet som landskapsvernområde.

Over halve nasjonalparken er privat grunn som har vært høstet ved jakt, fiske, setring og beite i uminnelige tider. Her finnes det flere tusen år gamle minner om villreinjakt. Mange gårdsbruk, spesielt i Hardanger, hadde seter opptil flere dagsmarsjer innover vidda. Gamle støler og steinbuer smykker landskapet og har stor kulturhistorisk verdi.

Opplevelser

Et stort nett av stier og skiløyper gjør Hardangervidda tilgjengelig for turglade. Sti- og løypenettet går mellom en rekke betjente og ubetjente turisthytter. Juli-august er den beste tida for fotturer på Hardangervidda mens ettervinteren er finest for lange skiturer. Vestvidda byr på spektakulære natur med høye fjell, dype daler og flotte fossefall. Østvidda innbyr til vandring i åpent og slakere landskap. Mange vann og elver gjør området til et eldorado for sportsfiske.

Plante- og dyreliv

Hardangervidda har plante- og dyreliv knyttet til høyfjellet. Her lever Europas største villreinstamme som vandrer fritt over viddene. Villreinen skyr mennesker, så hold avstand. Fjellrev er satt ut igjen de senere år og ser ut til å klare seg bra. Vidda har mye grunne vann og myrer med store mengder våtmarksfugl. Rovfugl som jaktfalk, dvergfalk og fjellvåk svinger i takt med bestandene av byttedyr.

Vernet naturområde!

Verneområdene kan ha ulike regler, så gjør deg kjent med hva som gjelder dit du skal.

Tilpass søket for