Forside > Utforsker > Område > Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Utforsk Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark!

Etter en femti år lang kamp mellom naturverninteresser og kraftinteresser ble store deler av Saltfjellet vernet som nasjonalpark i 1989. I dag består dette store sammenhengende naturområdet av nasjonalparken, tre landskapsvernområder og fire naturreservat som strekker seg ut over et areal på 2875 km².

Disse verneområdene bidrar på sine ulike måter til å bevare Nordlandsnaturen fra fjord og spisse tinder i vest til viddelandskap og vide daler i øst. Dette gjør Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark med tilgrensende verneområder til det mest intakte og sammensatte naturområdet i hele landet. Det er også det eneste området i landet med sammenhengende naturvern fra kyst til svenskegrensa.

Svartisen

Svartisen er Norges nest største isbre. Navnet kommer av den karakteristiske dype blåfargen i isen. Polarsirkelen krysser isbreen. Svartisen er den isbreen på det europeiske fastland som har lavest beliggenhet, og til tross for at den stadig kryper oppover er den relativt lett tilgjengelig for besøkende. Engenbreen og Austerdalsisen er de mest besøkte brearmene, og begge er lett tilgjengelig med skyssbåter.

Fjellrev

I Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og områdene rundt finner vi en av landets største bestander av fjellrev. Det gjennomføres mange tiltak for å ta vare på denne krevende høyfjellsarten, som nå har blitt så fåtallig at den står i fare for å bli utrydda.

Vernet naturområde!

Verneområdene kan ha ulike regler, så gjør deg kjent med hva som gjelder dit du skal.

Tilpass søket for