Utforsk Odalen!

Freda skogområde

Skogelskere vil også like seg godt i de to kommunene Sør – og Nord-Odal. Her finnes store skogområder, mesteparten er preget av intensivt skogbruk, men også partier med urskog. Det sørste er Stimannsberget naturreservat, som kan by på flott gammel granskog som knapt er hogget i tidligere. I det 377 dekar store naturreservatet er høyreist blåbærgranskog det dominerende elementet. I tillegg finnes innslag av furu og osp. Skogen står til den faller av seg selv, så her er det gode muligheter for dem som vil studere trærs livsløp.

Det fredede barskogområdet rundt Orrkjølen ligger på grensen mellom Stange og Nord-Odal. Naturreservatet rundt denne toppen byr på et skogsområde på næringsfattig grunn. På de 8212 dekar som Årkjølen reservat dekker finnes det mye grovvokst granskog, men og myrområder, og små sjøer. Totalbildet blir derfor ganske så mangfoldig.

Det gjenspeiler seg da også i dyrelivet og at en rekke fuglearter fra bjørkefink til orrfugl trives her. Reservatet ligger like sør for Rondanestien.

Storsjøen   

De som vil studere både skog og fugletrekk har også en annen god mulighet i Sør-Odal nemlig Storsjøen. Det er den tredje største i Hedmark, bare slått av navnebroren sin lenger nord i Rendalen og Femunden. Sjøen er knyttet sammen med Glomma gjennom Oppstadåa i sørvester hjørne. Det er en av veldig få elver her i landet som renner begge veier avhengig av vannstanden i Glomma og Storsjøen.

Eneste DNT-hytte i Sør- og Nord-Odal er den koselige Bergersætra, som egner seg godt for en utflukt med familien.

Tilpass søket for