Forside > Utforsker > Område > Langsua nasjonalpark

Utforsk Langsua nasjonalpark!

Langsua nasjonalpark og områdene rundt er vernet for å ta vare på et stort og villmarkspreget lavfjellslandskap. Her finnes mange spor etter eldre tiders bruk både i form av jernframstillingsanlegg, kullmiler og fangstanlegg for elg og rein. Den langvarige beitingen har bidratt til et enestående mangfold av planter, dyr og fugler.

De eneste forekomstene av skjeggklokke i Nord-Europa finner du på lysåpne steder i Langsua. I frodig bjørkeskog vokser blant annet orkideer og høgstauder. Våtmarkene er viktige leveområder for sjeldne planter og fugler, som huldrestarr, finnmarkstarr, dobbeltbekkasin og myrhauk. I de gamle barskogene vokser sjeldne sopp og lav.  

Du kan nyte et vidstrakt familievennlig landskap, godt tilrettelagt med stier og hytter. Her møtes frodig bjørkeskog, gamle spennende barskoger, bølgende fjellvidder, flotte vassdrag med fin ørret og mangfoldige våtmarker. Toppene Skaget (1685 moh.) og Langsua (1553 moh.) byr på storslagen utsikt.

Fiske

Fisket i Langsua er godt, med stor fisk av meget god kvalitet. For det meste er det ørreten som biter, men i noen fjellvann finnes også sik og røye. Det selges fiskekort for hele området. Fisken smaker aller best utendørs. Du kan velge mellom elvefiske eller fiske i de mange små og store innsjøene som ligger både i skogen og på snaufjellet. Både spinnfiskeren, fluefiskeren og markfiskeren kan finne sine kremplasser. Vinterstid er det også gode forhold for isfiske.

Dobbeltbekkasin

Forsommernatten senker seg. Dobbeltbekkasinen starter sitt karakteriske spill, kanskje opptil 40 – 50 fugler samlet på en liten plass. Lyden vibrer over tuene i seterområdet mens fuglene smyger seg rundt. Det er vanskelig å holde oversikten. Langsua er et viktig område i Norge for denne raskt- og langtrekkende arten. Steder med næringsrikt jordsmonn og feit meitemark foretrekkes siden spillet og hekkingen krever veldig mye energi. Det langvarige husdyrbeitet har lagt grunnlaget for de mange spillplassene.

Gammel barskog

I den sørlige delen av Langsua preger barskogen dalene og liene. Grov gammel furu dominerer hjertet av Dokkfaret, men du kan finne de gamle kjempene langt opp i bjørke- og granliene også. Er du heldig kan du se den sjeldne ulvelaven eller få et hyggelig møte med lavskrika blant furutrærne. Granskogen har også sine gamle kjemper, både levende og døde. De er levested for en lang rekke lav, sopp og insekter, og har ofte tydelige spor etter hakkespetter som har vært på leting etter godbiter både i trær og maurtuer.

Vernet naturområde!

Verneområdene kan ha ulike regler, så gjør deg kjent med hva som gjelder dit du skal.

Tilpass søket for