Bergomsrunda: fottur i Lom nasjonalparklandsby

Legg til huskeliste
Annonse

Lom sentrum, Fossbergom, er ein av fem tettstadar i Noreg som har status som nasjonalparklandsby, og er ein naturleg innfallsport til nasjonalparkane Jotunheimen, Reinheimen og Breheimen.

Du finn mange merka fotturar rundt sentrum, men dersom du har lyst til ein enkel rusletur i sentrum kan du prøve Bergomsruta. Den er ik...

Adkomst med egen bil

Du kan starte og avslutte Bergomsrunda nærmast "der du vil", men Lom Stavkyrkje er eit fint utgangspunkt med gode parkeringsmoglegheiter både på kyrkjevollen og ved Lom folkebibliotek. Her er det også offentleg toalett som er ope i sumarsesongen.

Adkomst med kollektivtransport

Det er greitt å starte Bergomsrunda frå bussterminalen i sentrum (i nærleiken av Bakeriet i Lom).
Annonse