Den Gamle Ridevegen /gamle Gjøvikveg

Legg til huskeliste
Annonse

En unik og eldgammel ferdselsåre som er ryddet og merket for allmenn ferdsel av Bergegarda vel og Grendelag al med støtte fra turskiltprosjektet. Her vandrer du gjennom noe av den eldste bosettingen i Søndre Land og du finner mange kulturminner langs stien bl.a. husmannsplasser, gravøyser og rydningsrøyser helt fra bronsealderen. Selve stieen er også et kulturminne da en på deler av veien fortsatt ser spor av den gamle hulvegen. Den eldste beskrivelsen av ridevegen er fra 1594 ( Biskop Jens Nilssønns visitasreise), men veien er mye eldre en dette. Den gamle gjøvikvegen var hovedvegen mot Gjøvik (dengang Vardal) fram til rundt 1860. Hele rundturen er 25 km lang, men du kan fint gå deler av stien og mindre rundturer. Naturlig startpunkt er ved hovedinfotavlene ved Landåsbygda sag, Bergegarda Grendehus eller Fluberg kirke. Det er også mulighet for parkering ved Granum Gård og gå en kortere rundtur derfra.Turen fra Landåsbygda sag ( 505 moh) ned til Fluberg kirke (192 moh) anbefales, 9,9 km. Stien går i vekslende landskap med mange flotte utsiktspunkt. Du vandrer hovedsaklig gjennom blåbærgranskog med innslag av høgstaudeenger, myrer, kalkrike blåveisbakker og frodig lauvskog. Stien veksler mellom grusvei og god sti. Fra Hævop til Nerby er det et lite stykke med asfalt. Ved Langkloppmyra kan det i perioder være vått. Infoskilt med kart langs ruta. Følg oss på facebooksida " Den gamle Ridevegen i Søndre Land".

Adkomst med egen bil

Du kan starte ved Fluberg kirke, Landåsen sag og Bergegarda Grendehus hvor du finner parkeringsplass og stor infotavle. Du kan også starte på Granum Gård hvor det er parkering og infotavle (ca 1 km fra busstopp på fv. 33) Alle steder kan du nå med bil. Det er busstopp like ved Bergegarda Grendehus på fv 33 og dit kan du ta buss fra Gjøvik , Hov og Dokka.

Adkomst med kollektivtransport

Det går busser fra Gjøvik, Hov og Dokka som stopper ved busstopp på fv 33 ved Bergegarda Grendehus og Nereng ( Granum Gård).
Annonse