Berusende på Brusanden

Legg til huskeliste
Annonse

En av Norges fineste sandstrender heter Brusanden og er 7 km lang. Den kritthvite sandstranden med sitt egenartede natur- og kulturlandskap er omfattet landskapsvernloven. Her er et av de mest markerte og tydelige geologiske landskapsskiller i landet, ved overgangen fra knauselandskapet i Dalane, til det flate lav-Jæren nordover fra Brusand. Dette er et nasjonalt enestående og helhetlig sanddynelandskap med stor kontrast til landskapet i sør.

Vår tur starter fra Brusand stasjon. Togstasjonen ligger 2,8 moh. og har vært i drift siden 1879, ett år etter Jærbanens åpning. Tett ved stasjonen går den trafikkerte Nordsjøvegen. For å krysse veien må man ta seg gjennom boligfeltet et stykke vestover. Følg gata Bru, drei venstre inn på Fuglestadvegen før du går mot høyre inn i Auren. Følg Auren til endes til du kommer til fortauet. Det er etablert en undergang under Nordsjøvegen som leder deg inn på grusstien ned mot stranda. Langs Nordsjøvegen kan man se de berømte Hitlertennene, forsvarsverket tyskerne bygde under 2. verdenskrig for å beskytte seg mot angrep fra havet. Elveløpet fra Bjåvatnet nord for Brusand stasjon, kalt Rennå, snor seg idyllisk i landskapet før den når Laksaberget og deler stranden i to. Her er bygd ei steinbru som nok i dårlig vær og høy vannstand kan være vanskelig å passere. Vi krysser over, og deretter er det bare å følge Jærhavets kant sørover mens en gleder seg over det skiftende lyset, fuglenes skrik og skrål på jakt etter mat, og havets brusende bølger.

Etter flere kilometer strandgåing svinger vi opp i sanddynene like ved Ogna camping. Her treffer vi på Nordsjøruta som smyger seg rundt Vardatua hytteområde ytterst mot havet med opprevet kystlinje og idylliske småstrender. Grusveien går etter hvert parallelt med toglinja og Nordsjøvegen. For å komme til Ogna stasjon må Nordsjøvegen krysses, og siste rest av turen går gjennom bebyggelsen på Ogna før togstasjonen nås.

Adkomst med egen bil

Kjør Rv 44 Nordsjøvegen til Brusand stasjon. Gode parkeringsmuligheter.

Adkomst med kollektivtransport

Ta toget fra hvor du vil og gå av på Brusand stasjon.

Annonse