Vannbassengan i Egersund

Legg til huskeliste
Annonse
  • Enkel fottur
  • 1,9 km
  • 30 min
  • Rundtur
  • 178 høydemeter totalt
  • Sesong: Hele året

Vannbassengene, eller Vannbassengan som de sier i Egersund, ligger nordøst for Egersund sentrum. Området har navnet etter det gamle vannverket som i mange år forsynte egersunderne med vann. I dag skaper både bassengene og de gamle steinsatte kanalene spenning og variasjon i skogsmiljøet. Pga. beliggenhet, natur og brukervennlig tilrettelegging er Vannbassengene i dag et av de mest brukte friluftslivsområdene i Dalane.

Vår tur startet fra sentrum ved rådhuset. Vi fulgte Bøkmans gate til Sandbakkveien. Her møtte vi også på det første skiltet som viser vei til Vannbassengan 600 meter lenger framme. Vi følger Sandbakkveien oppover gjennom koselig boligstrøk og svinger siden inn på Nedre Sandbakkveien. Veien går parallelt med Lundeåna før den gjør en sving, og det går oppover mot en stor opparbeidet parkeringsplass. Siste bakken gjenstår før en når toppen og blir møtt av et idyllisk tjern omkranset av furuskog.

Vi er ved Vannbassengan, og kan velge mellom flere merkede rundturer. Området har en rik vegetasjon og flere kilometer med natur- og kulturstier. Her finner en lysløyper, utsiktspunkt og rasteplasser, og området gir gode muligheter for å drive med aktiviteter som turgåing, jogging, ballsport og bading.

Adkomst med egen bil

Fra Egersund sentrum kjører en i retning Sokndal (Hauge I Dalane). Her vil en møte skiltet som viser vei før en er kommer ut av byen. Etter å ha kjørt noen smale veier som er godt skiltet, kommer en opp til parkeringsplassen hvor turen starter.

Adkomst med kollektivtransport

Ta toget fra hvor du vil og gå av ved Egersund stasjon. 15 min. spasertur inn til sentrum og Egersund rådhus som er utgangpunktet for turen. 

Annonse