Legg til huskeliste
Annonse

Turen til Flatsteinbu er ein bratt topptur til platået mellom Kvamsdalen og Brenndalen, like ved kanten av Jostedalsbreen. For å kome til Flatsteinbu går ein først opp til Kvamssetra innanfor. Dette er ein bratt etappe, men god sti gjer det til ei fin oppstiging. Frå sela på Kvamssetra flatar stien ut og ein held fram bakover Kvamsdalen. Her kan...

Adkomst med egen bil

Ta av fv 724 mot Kvamme. Følg deretter skilting.
Annonse