Hopsfjellet (333 moh.)

Legg til huskeliste
Annonse

Hopsfjellet på østsida av E 39, ca. seks kilometer nord for Førde, bærer fortsatt sterkt preg av den store brannen i 1992. To kilometer nord for Liereid-krysset passerer vi en parkeringsplass med info-tavle, men det frarådes å bruke denne da av- og påkjørsel her er uoversiktlig og trafikkfarlig. 

Fra parkeringen følger vi en traktorveg i ...

Adkomst med egen bil

Vi følger E 39 til 2,5 kilometer nord for det søre Liereid-krysset.

Parkering: Ved avkjørsel, på østsida av E39, 200 meter nord for et busstopp.

Annonse