Hetlandskogen - en skog for alle

Legg til huskeliste
Annonse

Mellom de to store vassdragene Tengselva og Ognaelva finner du et småkupert og variert skogsområde. I de østlige delene er det plantet gran og lerk – mens lenger vest er det lauvskog og naturlig furuskog, snaue bergknauser, myrer, fuktige drag, tjørn og vatn. Bjerkreim kommune har i samarbeid med Statskog tilrettelagt 10.000 mål skog og utmark i...

Adkomst med egen bil

Bil eller sykkel fra fv 51 ved Tengesdal. Skiltet vei videre. Parkering: Opparbeidet parkeringsplass ved infoskilt, ved Eikesvatnet og Hetlandsvatnet. 2 toaletter. 
Annonse