Skomakernibbå - sagnomsust turmål langs Jøsenfjorden

Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 11,5 km
  • 5 timer
  • Turen går tur/retur samme vei
  • 717 høydemeter totalt
  • Sesong: Apr - sep

Skomakernibbå henger på sørsiden av Jøsenfjorden, 700 meter over fjorden. Den karakteristiske profilen kan du se når du kjører Ryfylkeveien mellom Vadla og Vindsvik.

Sagnet forteller at en omvandrende skomaker var dømt til døden. Noen gode folk fikk han benådet på betingelse av at han skulle sitte på dette fjellets ytterste spiss og sy fe...

Adkomst med egen bil

Følg rv. 13 til Hjelmeland. Ta av retning Vormedalen. Like etter brua i sentrum står det skilt til
venstre mot Hagalid og Skomakernibbå. Parkering på Hagalid mot avgift.

Viktig melding fra Grunneier :

I 2023 blir det en del byggearbeid på gården Hagalid. Først i forbindelse med ny grøft og utbedring av vei rundt fjøset, deretter ombygging av hele fjøset. Oppstart er i mars.

På grunn av byggearbeidet, sikkerhet for turgåerne og arbeidsforhold for arbeidsfolket blir stien midlertidig lagt via tunet på gården . Følg skilting på stedet. Vi ber turgåere vise aktsomhet og stor respekt for privatlivet når en går gjennom tunet.

Annonse